Serwis www.izbudujemy.pl w nowej odsłonie

14.04.2020

Serwis www.izbudujemy.pl zawiera przede wszystkim informacje techniczne o materiałach budowlanych, instalacyjnych, sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym. Są tu także zamieszczone wizytówki firm działających w branży budowlanej, które zostały usystematyzowane w działach: produkcja, wykonawstwo, projektowanie oraz obsługa inwestycji.

Nowością w serwisie jest dział – Inwestycje. Znajdują się tu karty obiektów z różnych kategorii (np. budynki mieszkalne lub biurowe), z terenu całej Polski, zawierające m.in. takie dane, jak: powierzchnia, kubatura, etap i rok realizacji, a także dane firm, które brały udział przy ich budowie.

Serwis jest skierowany do osób zawodowo związanych z tą branżą, m.in. do projektantów i inżynierów z uprawnieniami budowlanymi, którzy szukają szczegółowych i konkretnych parametrów technicznych produktów budowlanych. Mając na uwadze ilość danych na stronie internetowej, dokonaliśmy jej modernizacji, wprowadzając zmiany, dzięki którym kluczowe elementy serwisu zostały odpowiednio wyeksponowane, pozwalając użytkownikom na szybsze i sprawniejsze znalezienie pożądanej informacji. Udoskonalony został system nawigacji, który umożliwia intuicyjne przemieszczanie się po stronach serwisu, natomiast strona główna jak i wszystkie podstrony otrzymały nową szatę graficzną.


 

W serwisie, oprócz wyszukiwarki produktów, firm i inwestycji umieszczonej w centralnej części strony, na uwagę zasługują też boksy – Przegląd produktów i Porównanie produktów. Dzięki nim można bardzo szybko otrzymać zestawienia wybranych grup produktowych. W zależności od tego, co wybierzemy, można uzyskać w postaci listy przegląd produktów z danej branży, opisanych w serwisie lub tabelaryczne zestawienie parametrów technicznych produktów należących do jednej grupy.
 

Produkty w serwisie izbudujemy.pl
 

Aktualnie serwis zawiera około 1800 kart technicznych produktów zamieszczonych w głównych kategoriach: materiały budowlane, instalacje, sprzęt budowlany i transport oraz oprogramowanie.
 

Mnogość informacji i ich różnorodność wymagała zastosowania przejrzystego systemu nawigacji, który będzie ułatwiał poruszanie się na stronie i szybkie odszukanie interesującego zagadnienia. Służy do tego menu górne, a także boczne, które składa się z 4 głównych kategorii, z licznymi podkategoriami, a te z poddziałami.
 

W materiałach budowlanych są następujące podkategorie: bramy i ogrodzenia, chemia budowlana, dźwigi i schody, materiały elewacyjne i wykończeniowe, izolacyjne, konstrukcyjne, pokrycia dachowe, posadzki i nawierzchnie oraz stolarka. W kategorii instalacje wyróżniamy: elektrykę, automatykę i systemy zabezpieczeń, kanalizację i odwodnienia, materiały sanitarne i grzewcze, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylację i klimatyzację oraz wodociągi i uzdatnianie wody. Sprzęt budowlany dzieli się na: deskowania i wieże, maszyny i narzędzia, rusztowania i podesty oraz sprzęt BHP. W ostatniej, głównej kategorii – Oprogramowanie można wyróżnić: programy BIM, do architektury, geotechniki, instalacji, konstrukcji, kosztorysowania, zarządzania oraz świadectwa i audyty energetyczne.
 

Karta techniczna produktu
 

Informacje o produkcie zamieszczone są w tzw. karcie technicznej, w której znajdują się m.in. szczegółowe parametry tego produktu, zdjęcia i dane firmy.

 

Karta inwestycji
 

W nowej odsłonie serwisu został dodany dział – Inwestycje, w którym znajdują się karty z informacjami na temat różnych obiektów realizowanych w Polsce. Graficznie nawiązują do kart technicznych produktów, ale różnią się one treścią. Głównie zwracana jest w nich uwaga na podstawowe dane dotyczące realizacji obiektu oraz zawierają one zdjęcia, a także listę firm biorących udział przy budowie danej inwestycji, z zamieszczeniem wykonanych przez nie robót.

 

 

Teczka firmy
 

W serwisie www.izbudujemy.pl zamieszczone są także informacje o firmach związanych z budownictwem, które zostały podzielone na podkategorie wg branż: produkcja, wykonawstwo, projektowanie, obsługa inwestycji. Każda firma ma założoną tzw. teczkę firmy, która jest zbiorem wszystkich informacji zamieszczonych o niej w serwisie. Nowością są buttony z nazwami wszystkich działów, w których dana firma ma zamieszczone karty techniczne produktów i/lub karty inwestycji. Kliknięcie w button spowoduje zawężenie wyników wyświetlenia kart produktów lub inwestycji, przypisanych do wybranego działu, a jednocześnie z lewej strony pokażą się filtry charakterystyczne dla danej grupy produktów lub inwestycji. Dzięki temu już na poziomie teczki firmy można wyfiltrować karty interesujących nas produktów lub inwestycji danej firmy.

 

 

Filtry produktów

Bardzo cenną i przydatną funkcją zastosowaną w serwisie są filtry, które umożliwiają szybkie i precyzyjne wyszukanie produktów oraz inwestycji.
Wyświetlają się one dopiero dla konkretnej grupy produktów (np. płyty warstwowe) lub inwestycji (np. budynki biurowe). Każda grupa produktów oraz inwestycji ma ustalone odpowiednie pola filtrujące i są to zazwyczaj najważniejsze parametry techniczne lub kryteria dotyczące
np. podziałów ze względu na rodzaj czy lokalizację. Wybierając parametry w filtrach, można wyselekcjonować produkty lub inwestycje o konkretnych poszukiwanych wartościach.

 


 

Porównanie produktów lub inwestycji
 

Kolejną praktyczną funkcją zastosowaną w serwisie jest możliwość otrzymania zestawienia zawierającego produkty lub inwestycje z tej samej grupy i porównanie ich szczegółowych parametrów technicznych. Otrzymane zestawienie można jeszcze modyfikować – usuwając mniej istotne dla użytkownika parametry lub karty techniczne produktów lub inwestycji.

 

 

Serwis www.izbudujemy.pl jest na bieżąco aktualizowany, wprowadzane są nowe karty techniczne produktów lub inwestycji, a także uzupełniane informacje w tych, które już są. Jego nowa szata graficzna, odpowiednie rozmieszczenie elementów serwisu, ale przede wszystkim zawartość merytoryczna zachęcają użytkowników do korzystania z tego serwisu i do jego regularnych odwiedzin.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in