Seminarium FUNDAMENTY PALOWE 2012

27.02.2012

Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zapraszają na seminarium „FUNDAMENTY PALOWE 2012”.

Seminarium odbędzie się 1 marca 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu fundamentów palowych. Tematyka skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót. Tematy będą obejmować m.in.: projektowanie pali według Eurokodu, badania i wykonywanie nowych rodzajów pali, mikropale również wykonywane techniką podwodną, głębokie pale wielkośrednicowe wykonywane wybierakiem dłutowym itp. Nie zabraknie tradycyjnego „Bukietu czarnych kwiatów” czyli wskazówek jak nie projektować konstrukcji geotechnicznych.

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Zakład Geotechniki i Fundamentowania

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

tel. (22) 39 00 183

fax (22) 39 00 193

 

Uwaga!

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie: geo.ibdim.edu.pl

 

Dla członków PIIB – ZNIŻKA wysokości 50 zł od standardowej opłaty za seminarium.

 

Patronat medialny:

„Inżynier Budownictwa”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in