SeKo SMART

17.11.2006

Komputerowy system kosztorysowy SeKo SMART z pełną bazą katalogową (255) i Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV).
System kosztorysowy SeKo SMART jest nowym, łatwym w obsłudze, szybkim i niedrogim programem kosztorysowym opracowanym przez ekspertów firmy OWEOB „Promocja” Sp. z o.o., wydawcy informacji o cenach w budownictwie SEKOCENBUD. Zastosowanie najnowszych narzędzi programistycznych pozwoliło uzyskać produkt nowoczesny, przyjazny użytkownikom, umożliwiający kosztorysowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według standardów stosowanych w Unii Europejskiej.

Komputerowy system kosztorysowy SeKo SMART z pełną bazą katalogową (255) i Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV).

System kosztorysowy SeKo SMART jest nowym, łatwym w obsłudze, szybkim i niedrogim programem kosztorysowym opracowanym przez ekspertów firmy OWEOB „Promocja” Sp. z o.o., wydawcy informacji o cenach w budownictwie SEKOCENBUD. Zastosowanie najnowszych narzędzi programistycznych pozwoliło uzyskać produkt nowoczesny, przyjazny użytkownikom, umożliwiający kosztorysowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według standardów stosowanych w Unii Europejskiej.
Cena programu razem z kompletem aktualnych baz cenowych SEKOCENBUD na CD (RMS, BCJ, BCA, BCO, BCD, BCM) wynosi tylko 1190 zł netto. Na Państwa życzenie firma OWEOB  PROMOCJA przesyła bezpłatną prezentację na CD!
Interfejs użytkownika
Wygląd okna nawiązuje do standardów wprowadzonych w pakiecie MS Office. Podczas pracy można korzystać z poleceń zawartych w menu, ze skrótów klawiaturowych oraz z piktogramów wywołujących najważniejsze i najczęściej używane funkcje i polecenia.

Metoda szczegółowa i uproszczona
Nowatorskie rozwiązanie wprowadzone w programie SeKo tzn. możliwość tworzenia kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną oraz łączenie obu metod w jednym kosztorysie stało się standardem
w sporządzaniu kosztorysów, dlatego również w SeKo SMART zostało przyjęte jako podstawa przy projektowaniu struktury programu.

Kosztorys utworzony metodą mieszaną przedstawiony w formie uproszczonej

Widoki kosztorysu i przedmiaru
Program oferuje kilka form prezentacji kosztorysu i przedmiaru: Widok drzewiasty, Widok uproszczony, Widok szczegółowy I, Widok szczegółowy II, Przedmiar, Widoki mieszane (jeden z widoków kosztorysu + widok przedmiaru), Zawansowanie robót (widok uproszczony kosztorysu z dodatkowymi kolumnami do określenia zaawansowania robót).

Jeden z dostępnych widoków – z lewej strony „drzewo kosztorysu”, z prawej – na górze widok szczegółowy kosztorysu, na dole widok przedmiaru
Cenniki
Program SeKo SMART idealnie współpracuje z cennikami systemu SEKOCENBUD wydawanymi na CD (RMS – informacje o cenach materiałów, sprzętu i robocizny, BCJ – biuletyny cen jednostkowych robót, BCO – biuletyn cen obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, BCA – biuletyn cen asortymentów robót, BCD – biuletyn cen robót drogowych, BCM – biuletyn cen modernizacji i remontów) oraz z portalem cenowym e-SEKOCENBUD. SeKo SMART umożliwia pobieranie całego lub części obiektu BCO z zachowaniem struktury obiektu.
Zarówno kartoteka materiałów jak i bazy cenowe materiałów zawierają podwójną symbolikę: ETO, KMB (I,E), co umożliwia pracę przy wykorzystaniu różnych katalogów i cenników.
Program zawiera bazę przeliczników jednostek miar dla ok. 2000 materiałów, dzięki czemu można łatwo wycenić materiały, których jednostki miar różnią się w katalogach normatywnych i bazach cenowych.

Narzuty
W programie zostały zdefiniowane globalne narzuty automatycznie dodawane do każdej nowo wprowadzanej pozycji kosztorysowej. Strukturę i wielkości tych narzutów można zmieniać w dowolnym momencie w całym kosztorysie lub wybranych pozycjach.

Elastyczność
Program umożliwia dowolną modyfikację nakładów i cen na wszystkich poziomach agregacji w dowolnym momencie tworzenia kosztorysu. W każdej fazie możliwe jest przełączenie między widokiem przedmiaru, różnymi widokami kosztorysu oraz zestawień czy tabeli elementów scalonych. Wartość kosztorysu przeliczana jest automatycznie po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w zakresie parametrów mających wpływ na wartość.

Współpraca z innymi programami
Jest kompatybilny z programami SeKo i SeKo PRIX. Wczytuje i zapisuje kosztorysy w formacie ATH. Umożliwia eksport widoków kosztorysu, przedmiaru i zestawień do plików w formacie HTML.

OWEOB  PROMOCJA sp. z o.o.

 

ul. Migdałowa 4 , 02-796 Warszawa
telefony 22/ 24-25-435
fax        22/ 24-25-441

marketing@sekocenbud.pl
www.sekocenbud.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in