Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019

21.06.2019

Jak wynika z „Rynku fotowoltaiki w Polsce 2019” – najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej sektor ten czeka w tym roku znaczny wzrost.

 

 

Polska z dużym potencjałem fotowoltaiki

Rynek fotowoltaiczny (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2018 r. wynosiła 500 MW, a obecnie przekracza 700 MW. Przyrost mocy PV jest bardzo dynamiczny, w 2018 r. wynosił on 90%, w tym roku tempo wzrostu może przekroczyć 200%. W ramach projektów z Regionalnych Programów Operacyjnych powstało 280 MW instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas odbyły się 3 aukcje OZE dla instalacji PV, w ramach których wygrały łącznie 990 projekty o łącznej mocy 0,9 GW. Efektem systemu aukcyjnego może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne, z czego ponad 2 mld w tegorocznej planowanej aukcji.

 

 

Prawdopodobny awans na rynku fotowoltaicznym

W ubiegłym roku Polska zaczęła się wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW – znalazła się już na 9. miejscu. W całym 2019 r. może przybyć nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych na koniec tego roku mogłaby wynieść 1,5 GW. W związku z tym już za rok Polska może znaleźć się na 4. miejscu pod względem rocznych przyrostów mocy fotowoltaicznych w UE. Pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmian w polityce energetycznej, rynkowe warunki realizacji inwestycji w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Lata 2019–2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

 

 

Źródło: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o./Centrum Prasowe PAP

 

Polecamy też: Elektrownie fotowoltaiczne na dachach płaskich – jak poprawić ich wydajność?

 

Fot. pixabay (schropferoval)

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in