Rusza budowa fragmentu przedłużenia autostrady A2 przez Warszawę

17.09.2009

 

Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska została rozpoczęta.

 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 7,5 km drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynarska (S-79), co stanowi II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko – Marynarska.”
Kontrakt zawarty z konsorcjum: TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń/Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., o wartości umownej 1123 mln zł zostanie wykonany w ciągu 22 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3-miesięcznych okresów zimowych), czyli do kwietnia 2012 r.
Inwestycja zaprojektowana została przez biuro projektowe DHV Polska Sp. z o.o.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa dwóch jezdni po trzy pasy ruchu dla:
– drogi ekspresowej S-79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska” do węzła „Lotnisko”.
– drogi ekspresowej S-2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.
Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.
W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:
– 4 węzły drogowe: węzeł Puławska, węzeł Lotnisko, węzeł MPL Okęcie, węzeł Marynarska,
– sieć dróg serwisowych,
– przepusty drogowe,
– przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej),
– budowę urządzeń odwadniających,
– budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni,
– przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska),
– budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowę ulic – Puławska, Taneczna, Poloneza, Oberka, Karnawał, Terleckiego, Kinetyczna, Wirażowa, Marynarska, Sasanki, Taśmowa, zgodnie z decyzją lokalizacyjną w liniach rozgraniczających inwestycji.
 
 
Podstawowe parametry techniczne:
– klasa drogi: S – ekspresowa
– prędkość projektowa: 80 km/h
– szerokość jezdni: dwie jezdnie po 3×3,5m
– szerokość pasa dzielącego: 4,0m
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
Harmonogram prac:
Rok 2009
1. Roboty przygotowawcze:
– prace geodezyjne
– roboty rozbiórkowe
– wycinka drzew i krzewów
– usunięcie humusu
– przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych i ciepłowniczych
2. Roboty zasadnicze:
– roboty drogowe – wykopy i nasypy
– stabilizacja gruntu
– budowa przepustów
– roboty mostowe – fundamentowanie obiektów
Rok 2010
1. Przebudowa linii energetycznej NN, SN, torów i trakcji PKP
2. Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych i drenowania
3. Budowa nasypów
4. Wykonywanie podbudów
5. Budowa obiektów mostowych
6. Budowa przepustów drogowych
Rok 2011
1. Zakończenie budowy nasypów
2. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
4. Wykonywanie podbudów
5. Wykonywanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
6. Roboty wykończeniowe
7. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
8. Elementy ulic
9. Zakończenie budowy obiektów mostowych
10. Zakończenie budowy przepustów
11. Oświetlenie drogowe
12. Ekrany akustyczne
Rok 2012
1. Wykonywanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
2. Roboty wykończeniowe
3. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
4. Oświetlenie drogowe
5. Ekrany akustyczne
6. Nasadzenia – zieleń drogowa
 
Źródło: GDDKiA

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in