Roman Przybył prezesem zarządu spółki Trakcja-Tiltra S.A.

21.09.2012

19 września Roman Przybył, po trzech miesiącach od powołania go przez Radę Nadzorczą na stanowisko „pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu” spółki Trakcja-Tiltra, został powołany na stanowisko prezesa zarządu. Maciej Radziwiłł, poprzedni prezes spółki, został zaś wybrany na przewodniczącego Rady Nadzorczej. W strukturach zarządu firmy oraz Rady Nadzorczej wprowadzono także inne zmiany.

Nowy Prezes, Roman Przybył, od lipca 2011 r. pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. integracji grupy kapitałowej Trakcja- Tiltra, w listopadzie 2011 r. został jej wiceprezesem, a od 21 czerwca br. był p.o. prezesa zarządu spółki.

Maciej Radziwiłł, po wcześniejszej rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu, objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nadal będzie aktywnie zaangażowany w działalność spółki.

Zmiany w strukturach Rady Nadzorczej obejmują także powołanie dwóch jej wiceprzewodniczących, tj. Julijusa Stalmokasa i Alvydasa Banysa. Członkiem Rady Nadzorczej został ponadto Carles Sumarroca Claverol. Z zarządu odwołani zostali Dariusz Mańkowski oraz Tadeusz Bogdan. Na stanowiska wiceprezesów zarządu powołani zostali Rodrigo Pomar López (po wcześniejszej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej), Marita Szustak oraz Nerijus Eidukevičius.

Ustanowiono ponadto trzyosobowy Komitet Audytu w składzie: Wojciech Napiórkowski, (przewodniczący Komitetu Audytu) oraz Carles Sumarroca Claverol i Maciej Radziwiłł (członkowie Komitetu Audytu).

Wszystkie nowopowołane osoby do władz spółki posiadają wieloletnie doświadczenie w branży infrastrukturalnej, w tym także w strukturach grupy Trakcja-Tiltra, gwarantując tym samym ciągłość polityki firmy. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in