Robert Dziwiński nowym Głównym Inspektorem Budowlanym

03.09.2007

Robert Dziwiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Budowlanego z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

Robert Dziwiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Budowlanego z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

 

Robert Dziwiński. Fot. gunb.gov.pl 

 

Robert Dziwiński urodził się w 1964 r. w Litewnikach Starych (woj. mazowieckie). Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1987-94 pracował w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, między innymi jako wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa.

Reprezentował Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w pracach legislacyjnych nad ustawami Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym.

Jest współautorem projektów ustaw Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. W latach 1995-2007 sprawował funkcję Zastępcy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in