Residential Housing

06.02.2017

Posłuchaj: Pobierz:

Growth in residential housing is undoubtedly a driver for economic growth of a country. It has an impact on the standing and living conditions of the society as people spend an average of 80% of their lives at home. A home is a place where essential biological needs (sleep and rest) are catered for, and it also affects the model and durability of a family while helping protect and pur- sue social and national values. It could be asserted that the housing situation of a country has an effect on the fortune and development of the nation. It is not surprising that Poles want to increase their standard and comfort of living by equipping and finishing their flats better.

The following types of residential housing are available today: council housing, cooperative housing, company housing, social housing associations, con- dominiums, and dwellings for sale or to let (individual investors or developers).

According to the Central Statistical Office of Poland (GUS), 143,316 dwell- ings were handed over in the period between January and November 2016. It is a 10.2% increase compared to the
same period in 2015. Individual investors have the largest share (69,115 or 48.2% of completed flats). Developers reached a slightly lower figure of 68,932 or 26.7% flats. Third in the number of finished de- velopments are co-ops with 2,233 flats. Other investors constructed and handed over the total of 3,036 flats. An increase in completed flats was recorded in 10 provinces (the largest in the West Pomerania Province – 32.2%, the Mazovia Province – 21.8% and the Lower Silesia Province – 19.6%) with six provinces reporting a decrease (including the Świętokrzyskie Province – 6.9%, the Kujawy-Pomerania Province – 5.8% and the Warmia-Masuria Province – 1.4%).

Despite trailing behind individual investors a little, the developers’ market has a very interesting and diversified offer, especially in terms of building location, shape or floor number. The most popular dwellings include fenced-off build- ings that come with associated facilities: shops, creches, nursery schools and convenient public transport connections.

 

Until recently, the buyers’ favourites were flats on the second and third floors. Currently, flats located on higher floors and on the ground floor are gaining in popularity. The latter are often offered on preferential terms such as dis- counts, terraces, personal small gar- dens, additional intruder protection, etc. This is especially important for locations far away from town/city centres where the number of potential buyers or tenants of ground-floor space for commercial purposes is low. All the factors listed above have an impact not only on the appeal of the dwellings but also on their price.

The construction of new flats aside, a very important consideration is the renovation of old pre-war buildings. It is estimated currently there exist about 400 thousand buildings erected before 1918. This gives approximately 1.2 million flats in an acceptable condition. Investing in their modernisation and renovation is also worthwhile.

Magdalena Marcinkowska

GLOSSARY:

residential housing – budownictwo mieszkaniowe

to estimate – szacować

flat – mieszkanie

housing stock – zasoby mieszkaniowe

driver – tu: motor, motywator, czynnik pobudzający

to have an impact on – mieć wpływ na rest – odpoczynek

comfort of living – komfort życia council housing – budownictwo komunalne

cooperative housing – budownictwo spółdzielcze

company housing – budownictwo zakładowe

condominium – wspólnota mieszkaniowa

dwelling – ogólnie: mieszkanie, dom

increase – wzrost, przyrost share – udział

co-op [also housing cooperative] – spółdzielnia mieszkaniowa

province – województwo

decrease – spadek

to trail behind sth – zostawać w tyle, ustępować czemuś

diversified – zdywersyfikowany, zróżnicowany, urozmaicony fenced-off building – budynek zabezpieczony ogrodzeniem

creche – żłobek

nursery school – przedszkole preferential terms – preferencyjne warunki

discount – rabat

terrace – taras

tenant – lokator, najemca

appeal – tu: atrakcyjność

pre-war building – budynek przedwojenny

Tłumaczenie

Budownictwo mieszkaniowe

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szacuje, że w 2030 roku na 1000 Polaków przypadać będzie 435 mieszkań. Obecnie są to 363 mieszkania. Cel ten ma być zrealizowany między innymi poprzez wdrożenie programu Mieszkanie+. Dla porównania w krajach Unii Europejskiej, według danych „Property Index. Overview of European Residential Markets” z 2015 roku, na 1000 mieszkańców przypadało 486,5 mieszkań.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego to niewątpliwie motor rozwoju gospodarczego kraju. Decyduje o pozycji społeczeństwa i jego warunkach bytowych. Człowiek spędza w mieszkaniu ok. 80% swojego życia. Mieszkanie to miejsce zaspokojenia podstawowych funkcji biologicznych (spanie, odpoczynek), ma wpływ na model i trwałość rodziny, pozwala chronić oraz realizować wartości społeczne i narodowe. Można pokusić się o stwierdzenie, że sytuacja mieszkaniowa w kraju rzutuje na los i rozwój narodu. Nic dziwnego, że Polacy chcą żyć wygodniej i lepiej, posiadać coraz bardziej komfortowe, lepiej wykończone i wyposażone mieszkania.

Wyróżnia się następujące formy budownictwa mieszkaniowego: komunalne, spółdzielcze, zakładowe, TBS (społeczne), wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania na sprzedaż i wynajem (inwestorzy indywidualni i deweloperzy).

Według danych GUS, w okresie I–XI 2016 roku do użytkowania oddano 143 316 mieszkań. To o 10,2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Największy udział mają inwestorzy indywidualni (69 115 oddanych mieszkań – 48,2%). Nieznacznie mniejszy wynik, bo 68 932 mieszkania (26,7%), osiągnęli deweloperzy. Trzecie miejsce w ilości oddanych mieszkań zajmują spółdzielnie z wynikiem 2233. Pozostali inwestorzy wybudowali i oddali do użytkowania łącznie 3036 mieszkań. Wzrost oddanych mieszkań wystąpił w 10 województwach (w tym największy w zachodniopomorskim – 32,2%, mazowieckim – 21,8% oraz dolnośląskim – 19,6%), natomiast spadek – w sześciu województwach (m.in. w świętokrzyskim – 6,9%, kujawsko-pomorskim – 5,8% oraz warmińsko-mazurskim – 1,4%).

Rynek deweloperski, mimo że ilościowo ustępuje inwestorom indywidualnym, to ma bardzo ciekawą i zróżnicowaną ofertę, głównie pod względem lokalizacji, bryły budynków czy kondygnacji mieszkań. Największą popularnością cieszą się budynki zabezpieczone ogrodzeniem, które mają w ramach zabudowy infrastrukturę: sklepy, żłobki, przedszkola, a także dogodne połączenia komunikacyjne. Dotychczas nabywcy najchętniej wybierali mieszkania drugiej i trzeciej kondygnacji. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się mieszkania na wyższych kondygnacjach oraz na parterze. Te często oferowane są na preferencyjnych warunkach (rabaty, tarasy, indywidualne ogródki, dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe). To ważne szczególnie w lokalizacjach znacznie oddalonych od centrum, gdzie nie ma wielu chętnych nabywców do zakupu lub wynajmu lokali na parterze do celów komercyjnych. Wszystkie wyżej wymienione elementy decydują nie tylko o atrakcyjności mieszkań, ale również o ich cenie.

Oprócz budowania nowych mieszkań bardzo istotnym elementem budownictwa mieszkaniowego jest remont starych budynków przedwojennych. Szacuje się, że obecnie istnieje ok. 400 tysięcy budynków wybudowanych przed 1918 rokiem. Stanowi to ok. 1,2 mln mieszkań, których stan techniczny w większości nie budzi większych zastrzeżeń. Warto inwestować więc w ich modernizację i renowację.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.