Remont Kujawskiej rozpoczęty

07.06.2017

Z końcem kwietnia br., po podpisaniu umowy o wykonawstwo robót budowlanych pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a firmą Dekpol S.A. w związku z przyszłą siedzibą PIIB mieszczącą się przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, nastąpiło przekazanie terenu nieruchomości wykonawcy.

Pracownicy firmy Dekpol S.A. rozpoczęli organizowanie zaplecza budowy, przystąpili do porządkowania nieruchomości oraz pierwszych prac budowlanych. Na prezentowanych zdjęciach widać, co obecnie dzieje się w budynku i obok niego.

Nadzór inwestorski ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje Mariusz Okuń, natomiast kierownikiem budowy ze strony firmy Dekpol S.A. jest Marek Rabcewicz.

 

 

 

 

 

 

Mariusz Okuń

Inspektor nadzoru inwestorskiego ze strony PIIB nad przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w dwóch specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej.

Ma blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie. Przechodził przez kolejne szczeble awansu zawodowego, poczynając od funkcji majstra, poprzez kierownika budowy, inspektora nadzoru, kierownika projektu w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

W dorobku zawodowym posiada realizację blisko 900 lokali mieszkalnych (55 tys. m2 powierzchni) i usługowych, hal magazynowych o powierzchni w sumie 123 tys. m2 oraz obiektów specjalnych. Ponadto zrealizował rewitalizację ponad 50 tys. m2 powierzchni obiektów zabytkowych. Posiada również w ramach uprawnień budowlanych tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB w specjalności budownictwo zabytkowe.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z praktyczną realizacją procesów budowlanych na różnych stanowiskach w wielu firmach, w połączeniu z ciągłym uzupełnianiem wykształcenia, zostało potwierdzone poprzez uzyskanie najwyższego tytułu zawodowego – rzeczoznawcy budowlanego.

 

Marek Eugeniusz Rabcewicz

Kierownik budowy dotyczącej przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zagadnienia budowlane były mu przekazywane od najmłodszych lat przez ojca, który czynnie uczestniczył w realizacjach inwestycji. Zaowocowało to zaszczepieniem „bakcyla” budowlanego, co z kolei miało przełożenie na podjęcie studiów wyższych związanych z budownictwem.

Przed uzyskaniem dyplomu rozpoczął działalność zawodową przy realizacji inwestycji budowlanych, co umożliwiło mu uzyskanie w roku 2009 uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń.

Przez większą część swojej pracy zawodowej związany z firmą Dekpol S.A., dla której nadzorował m.in. takie inwestycje, jak: osiedle Słoneczne w Gdańsku, modernizacja bulwaru oraz przebudowa centrum miasta Sztum, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sztumie, przebudowa budynku administracyjno-biurowego na hotel „Almand” w Gdańsku. Do wcześniejszych jego realizacji należy Zespół Mieszkaniowy Piastowska w Gdańsku oraz adaptacja byłego domu zakonnego Elżbietanek w Chełmży na hotel.

 

Urszula Kieller-Zawisza
Zdjęcia siedziby: Danuta Gawęcka

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in