Realizacja obiektów energetyki jądrowej – ustawa

08.05.2023

24.04.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 595)

 

Zmiany wprowadzone w Ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1484) mają na celu usprawnienie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej.

 

obiekty energetyki jądrowej

Fot. stock.adobe/ metamorworks

 

Nowelizacja wprowadziła do ustawy definicję inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Rozszerzono też definicję inwestycji towarzyszącej m.in. o inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektroenergetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej. Inwestycjami towarzyszącymi będą także inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia mocy, ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej.

 

Zmieniono zasady dotyczące tzw. decyzji zasadniczych, które są wydawane przez ministra właściwego do spraw energii i stanowią wyraz akceptacji dla budowy elektrowni jądrowej przez konkretnego inwestora, w konkretnej lokalizacji i z zastosowaniem konkretnej technologii reaktorowej. W przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów decyzja ta będzie wydawana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. W celu usprawnienia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla takiej inwestycji wprowadzono instytucję wstępnego raportu lokalizacyjnego, który ma być sporządzany przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację danego obiektu energetyki jądrowej. Raport ten ma dotyczyć takich kwestii, jak warunki sejsmiczne, tektoniczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne terenu, a także gęstość zaludnienia i sposób zagospodarowania terenu. Wstępny raport lokalizacyjny będzie podlegać zaopiniowaniu przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 

Do nowelizowanej specustawy dodano też rozdział dotyczący przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym

>>> Zużycie energii w Europie i certyfikacje w strategiach ESG

>>> Wzrost cen energii niepokoi aż 92% Polaków

>>> Transformacja energetyczna polskiej gospodarki potrwa co najmniej 20 lat

>>> PGE zbuduje największy magazyn energii w Europie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in