Quadro – system wielkowymiarowych bloków silikatowych

26.10.2009

Quadro jest nowością na polskim rynku, oferowaną jeszcze przez nieliczne firmy. Po przemysłowe metody murowania będziemy musieli sięgnąć, podobnie jak sięgnęliśmy po maszynowe wykonanie tynków i podłoży.

Quadro jest to system bloków silikatowych o dużych wymiarach. Podstawowym elementem jest blok o wymiarach b x h = 498 x 498 mm. Daje to 4 bloki na 1 m2 muru i stąd też wywodzi się nazwa systemu. Bloki Quadro produkowane są o gęstości 2,0 kg/dm3 i posiadają klasę wytrzymałości 20 MPa. Duża masa pojedynczego bloku uniemożliwia ręczne przenoszenie elementów, dlatego integralną częścią systemu są przenośniki – małe żurawie służące do transportu cegieł bezpośrednio z palet na miejsce wmurowania. Z wykorzystaniem tych żurawi Quadro staje się bezkonkurencyjną pod względem wydajności i jakości metodą murowania. Norma na wykonanie 1 m2 ściany to ok. 0,35 roboczogodzin (~ 20 min.).
 
Fot. 1. Budowa w Gryfinie (inwestor TBS Gryfino)
 
Rozwinięciem systemu Quadro jest system Planelemente. Materiałem w tym przypadku są bloki o wymiarach b x h = 998 x 623 mm (1,61 szt./m2). Istotą rozwiązania jest całkowita prefabrykacja elementów potrzebnych do wymurowania zadanego układu konstrukcyjnego (bloki zostają przycięte do wymiarów określonych w projekcie). Na podstawie dostarczonego projektu producent tnie lub produkuje bloki, tak aby całkowicie wykluczyć cięcie na placu budowy. Na budowę dostarczane są wówczas oznakowane elementy, docięte na miarę, wraz z rysunkiem (projektem) precyzyjnie określającym miejsce wmurowania każdego z nich. Umożliwia to postawienie piętra praktycznie bez użycia piły przez murarzy oraz sprowadza ich pracę do układania bloków w murze za pomocą przenośnika zgodnie z dostarczonym rysunkiem. Z tego względu zrozumiałe jest porównywanie murowania w systemie Planelemente do układania klocków lego, z całą pewnością jest równie proste. Dla tego systemu norma na wykonanie 1 m2 muru to ok. 0,2–0,25 roboczogodzin. Uwaga! Prefabrykacja nie wymaga konstrukcji zaprojektowanej „pod system”. Producent przygotuje elementy, nawet jeśli zdecydujemy się na murowanie z Planelemente w ostatniej chwili, tuż przed wmurowaniem pierwszej cegły. Prefabrykacja bloków możliwa jest również dla bloków Quadro. System nie stawia ograniczeń odnośnie do wymiarów ścian.
Murowanie w systemach Quadro i Planelemente przebiega znacznie szybciej, niż pozwalają na to inne technologie (pustaki ceramiczne, gazobeton, drobnowymiarowe bloki silikatowe). Podkreślić należy, że brygada murarska w technologii Quadro i Planelemente liczy dwie osoby. Wykwalifikowani murarze są w stanie murować nawet w pojedynkę!
 
Fot. 2. Szalunki tracone wieńca przygotowane do montażu, Gryfino
 
Porównanie systemów murowania
Autor dokonał szczegółowego porównania obecnie dostępnych materiałów i technik murowania. Niżej zostaną przedstawione tylko wnioski z wykonanych obliczeń. Porównanie przeprowadzono dla ściany wykonanej z pustaka porotyzowanego, silikatów drobnowymiarowych, betonu komórkowego oraz Quadro i Planelemente. Z obliczeń wykonanych na podstawie KRN 2-02 i NNRNKB 202 wynika, że w przypadku wzięcia pod uwagę tylko kosztów materiałów i nakładów bezpośrednich najtańszym materiałem jest pustak porotyzowany. Odpowiednio o 14% droższy jest gazobeton, o 28% Quadro, o 33% silikat drobnowymiarowy i o 38% Planelemente. Podstawowe zalety Quadro to:
– Redukcja czasu realizacji przeciętnego budynku o dwa miesiące, a w konsekwencji obniżenie kosztów stałych budowy, tj.:
– kosztów pracy żurawia,
– kosztów energii elektrycznej i wody,
– kosztów nadzoru,
– kosztów dozorowania budowy,
– kosztów ubezpieczenia i ryzyka.
– Redukcja kosztów kredytowania z uwagi na czas.
– Możliwość szybszego przekazania obiektu do eksploatacji i w konsekwencji szybsze osiągnięcie pierwszego przychodu. Ta cecha ma znaczenie nie tylko przy obiektach przemysłowych, lecz także przy budynkach mieszkalnych. Szybsze przekazanie do eksploatacji to szybsze przejęcie spłaty kredytu przez lokatorów bądź użytkowników.
– Uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej z uwagi na możliwość pocienienia ścian nośnych do 18 cm (a nawet do 15 cm) z uwagi na wysoką wytrzymałość Quadro oraz kleju.
Oprócz wspomnianych już oszczędności, ograniczając tynkowanie do tynku pocienionego przy przyjętych założeniach, skracamy czas wykonania tynków o 400 roboczogodzin.
 
Fot. 3. Zamontowane szalunki tracone (montaż szalunku o dł. 2,5 m odbywa się na dwa kołki szybkiego montażu), Gryfino
 
Ograniczenie kosztów pozwoli zredukować cenę usług, co może ułatwić wygrywanie przetargów z zamówień publicznych, gdzie cena stanowi jedyne kryterium wyboru oferenta.
Przy niektórych zadaniach (np. obiekty przemysłowe, stacje benzynowe, hotele, pensjonaty) krótszy czas realizacji inwestycji może mieć zasadnicze znaczenie.
Skrócenie czasu realizacji kolejnych przedsięwzięć zwiększa stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa, a to pozwala realizować więcej zadań w określonym czasie.
Możliwości zwiększenia wydajności pracy murarzy metodami ekstensywnymi się wyczerpały, nasze budownictwo śladem zachodnioeuropejskiego musi w odpowiedzi na spadek atrakcyjności zawodu murarza sięgnąć po metody intensywne, a taką metodą są systemy Quadro i Planelemente. Podobnie jak sięgnęliśmy po maszynowe wykonanie tynków i podłoży, będziemy zmuszeni sięgnąć po zmechanizowane metody murowania.
 
Fot. 4. Warstwa startowa (staranne wykonanie warstwy startowej powoduje, że bez większego nakładu sił uzyskuje się pionowość oraz idealną wysokość murów), Gryfino
 
Quadro w realizacji
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Best SA podjęło się wdrożenia nowej na naszym rynku technologii – zastosowało system Quadro na budowach w Gryfinie i Szczecinie przy ul. Bieszczadzkiej oraz system Planelemente przy ul. Zbójnickiej (pisał o tym Biuletyn Informacyjny ZOIIB nr 4/2008).
Opisane zalety Quadro znalazły praktyczne potwierdzenie, np. budynek w Gryfinie (48 mieszkań, 5 kondygnacji) w technologii silikat drobnowymiarowy musiałyby realizować co najmniej cztery 4-osobowe brygady murarzy, a wymurowały dwa 2-osobowe zespoły, uzyskując znacznie większe tempo. W ślad za tym nastąpiła redukcja kosztów osobowych, zużycia prądu, zaplecza. Jakość wykonanych murów jest zdecydowanie wyższa niż tradycyjna.
Quadro wymusza jakość. Na minimum dzień przed przystąpieniem do zasadniczego murowania wykonywana jest warstwa startowa o szczegółowo określonej wysokości dobranej tak, aby po ułożeniu bloków o wysokości 498 mm uzyskać precyzyjną wysokość muru. Warstwa startowa podlega szczegółowemu odbiorowi co do osiowości, pionowości i poziomu. Jeżeli odbiór zostanie przeprowadzony z dużą starannością, to prawdopodobieństwo odchyłki muru od pionu jest bardzo małe, a górna krawędź muru jest idealnie pozioma i równa. Filozofia ta jest odmienna od stosowanej zwykle na polskich budowach, ponieważ w naszej praktyce wyrównywanie muru odbywa się na ostatniej warstwie poprzez szpałdowanie.
 
Fot. 5. Bez wysiłku w 25 sekund muruje się 0,5 m2 ściany, Gryfino
 
Brygady skierowane do murowania w systemie Quadro osiągnęły pełną sprawność i wydajność w ciągu jednego miesiąca. Szybkie efekty nauki osiągnięto dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu producenta (Baustofwerke Germendorf), dostawcy (Realbud Szczecin), zarządu i nadzoru SPB Best SA.
Jednocześnie z zastosowaniem Quadro SPB Best SA wdrożyło technologię szalunku traconego wieńca. Jest to bardzo prosta, relatywnie tania metoda szybkiego wykonania wieńca. Na budynku o obwodzie 160 m wykonanie szalunku trwa 3−4 godziny. Tradycyjny szalunek z drewna wymaga 2−3 dni i wiąże się z koniecznością demontażu po zabetonowaniu. Stosując szalunek tracony, uzyskuje się powierzchnię wieńca, która w żadnym wypadku nie wymaga podkuwania (i kolejnego zaangażowania ludzi i sprzętu).
Wielu z pracowników SPB Best SA miało podczas pracy za granicą do czynienia z wymienionymi technologiami, co prawdopodobnie także znacząco wpłynęło na tempo wdrożenia systemu.
 
Fot. 6. Otwory okienne z zastosowaniem nadproży systemowych, Szczecin, ul. Bieszczadzka
 
Wszystkie produkty systemu Quadro są produkowane w klasie wytrzymałości 20. Daje to możliwość pocienienia ścian i zastosowania nawet przy budynkach czterokondygnacyjnych grubości ścian nośnych 18 cm. Pocienienie ścian przy zachowaniu wymiarów obrysu budynku może spowodować zwiększenie powierzchni użytkowej o 4–5%. Biorąc pod uwagę wartość sprzedażną obiektu wielorodzinnego, przyrost powierzchni użytkowej w takiej wysokości może przynieść znaczące korzyści finansowe.
 
mgr inż. Krzysztof Zabłocki
Zdjęcia autora
 
 
Zainteresowanym bliżej technologią Quadro polecamy artykuł na stronie www.realbud.pl
 

Fot. 7. Budynek zrealizowany w systemie Planelemente z gotowych dociętych fabrycznie elementów, Szczecin, ul. Zbójnicka, 20 mieszkań w zabudowie szeregowej (inwestor Best Deweloper)
 
Fot. 8. Szczegół szalunku traconego wieńca, Szczecin, ul. Zbójnicka

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.