Pytania o nieogrzewane wolno stojące garaże lub zespoły garaży

06.10.2014

Odpowiada Anna Sas-Micuń – główny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

1. Czy dla garażu nieogrzewanego lub boksu w zespole garażowym nieogrzewanym w zabudowie szeregowej, w którym zaprojektowano instalację elektryczną (oświetlenie i gniazda jednofazowe), opis techniczny do projektu budowlanego powinien określać charakterystykę energetyczną, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakiej formie.

2. Czy dla budynków nieogrzewanych wykonuje się charakterystykę energetyczną, jeżeli tak, to dla jakich?

3. Czy dla garażu nieogrzewanego, w którym zaprojektowano instalację elektryczną (oświetlenie i gniazda jednofazowe), opis techniczny do projektu budowlanego powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakiej formie.

4. Czy dla budynków nieogrzewanych wykonuje się taką analizę, jeżeli tak, to dla jakich?

 

1. Charakterystyka energetyczna jest częścią opisu technicznego składowej projektu budowlanego, który w świetle przepisu zawartego w § 1  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn.zm.) stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany zawierający charakterystykę energetyczną, będącą elementem opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, stanowi podstawę  do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie w szczególności do projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z  wykonywaniem robót budowlanych.

Faktyczny zakres charakterystyki energetycznej wynika ze stopnia skomplikowania projektowanego budynku oraz jego przeznaczenia, wyrażających się w projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych. 

W świetle powyższego dla budynku garażowego lub boksu w zespole garażowym, w którym zaprojektowano instalację elektryczną (oświet­lenie i gniazda jednofazowe), charakterystyka energetyczna powinna spełniać wymagania § 11 ust. 2 pkt 10 lit. a, tj. określać bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne.

Szczegółowa forma takiej charakterystyki nie została określona w wymienionym rozporządzeniu, co oznacza, że projektant może ją przedstawić w dowolny sposób, spełniając wymóg dotyczący jej zakresu.

 

2. Charakterystykę energetyczną wykonuje się w przypadku budynków wyposażonych w instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze, instalacje oświetlenia wbudowanego, a także  w przypadku zastosowania innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, zakresie wynikającym z  postanowień § 11 ust. 2 pkt 10 lit. a–d.

 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 762) analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, jeżeli są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, dotyczy wszystkich budynków bez względu na wielkość powierzchni użytkowej.

Ze względu na realizowane cele bytowe dla budynku, w którym zaprojektowano wyłącznie instalację elektryczną, wykonanie analizy powinno sprowadzać się do spełnienia wymagań zawartych w § 11 ust. 2 pkt 12 lit. b–f. Wypełnienie ustaleń zawartych w  lit. a pkt 12 staje się bezprzedmiotowe, gdyż sporządzenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dotyczy następujących celów: ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenie.

Należy jednak podkreślić, iż analiza spełniająca wymagania zawarte w  § 11 ust. 2 pkt 12 lit. a–f  jest wykonywana, jeżeli są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł.  Ze względu na spójnik „i” wszystkie elementy kryterium dostępności muszą być spełnione.

 

4. Analiza wykonywana jest dla budynków, w których występują potrzeby zaopatrzenia w energię i ciepło. A więc wymóg ten dotyczy budynków nieogrzewanych, w których występują, inne niż ogrzewanie, potrzeby zaopatrzenia w energię i ciepło.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.