PRZEGLĄD – profesjonalne kontrole obiektów budowlanych

16.11.2006

Program PRZEGLĄD pomaga w prowadzeniu kontroli obiektów budowlnych.
Nowa wersja programu –  6.0 – umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznych obiektów: kontroli 1 rocznych, 5 letnich, okresowych, dodatkowych, nadzwyczajnych, etc.

Program PRZEGLĄD pomaga w prowadzeniu kontroli obiektów budowlnych.

Nowa wersja programu –  6.0 – umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznych obiektów: kontroli 1 rocznych, 5 letnich, okresowych, dodatkowych, nadzwyczajnych, etc. Można wydrukować Książkę obiektu budowlanego. Wykonany jest także kurs, składający się z 8 lekcji, uzupełniony sprawdzianem w formie quizów.
Zmiany w Prawie budowlanym i w przepisach wykonawczych – już dokonane i zapowiadane – porządkują procedury przeglądów technicznych obiektów budowlanych.  Program obejmuje już nową wersję Prawa budowlanego wprowadzoną ostatnio, a ponadto: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdzie sposób jednoznaczny zostały określone kwalifikacje osób wykonujących kontrole obiektów budowlanych, nową wersję Prawa energetycznego. PRZEGLĄD zawiera również uregulowania dotyczące: ochrony przeciwpożarowej, wymagań dla dźwigów, przyłączy wodociągowych, zmiany sposobu użytkowania obiektu, jego estetyki, zakazu stosowania azbestu itd. Są uwzględnione wszystkie obowiązujące przepisy i orzecznictwo sądów stanowiące ich wykładnię.

Oto wykaz najważniejszych zakresów technicznych, dla których opracowano wzorce do wypełniania elektronicznego w programie:

stropodachy i pokrycia dachowe,
stropy międzykondygnacyjne,
fundamenty i ściany piwnic,
ściany zewnętrzne,
ściany wewnętrzne (nośne i działowe),
klatki schodowe,
podłogi i posadzki,
instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje gazowe,
instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne,
instalacja przeciwpożarowa,
przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
urządzenia wentylacyjne,
instalacje i urządzenia elektroenergetyczne,
urządzenie piorunochronne.

Program PRZEGLĄD uzyskał Certyfikat Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania i został wpisany do Polskiego Rejestru Oprogramowania.

Program PRZEGLĄD może być stosowany przez osoby nadzorujące okresowe kontrole obiektów budowlanych w ramach obowiązków służbowych oraz przez osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: organizacji i nadzorowania okresowych kontroli, prowadzenia książki obiektu budowlanego itd.
Program PRZEGLĄD jest bardzo łatwy w obsłudze, opartej na graficznych ikonach, a połączenia hipertekstowe i indeksy tematów, umożliwiają szybkie przejście do interesującego zagadnienia.
Wersję demonstracyjną prezentacji programu znajdziesz w Niezbędniku

LOKUS Andrzej Jan Wiktor

ul. Marii Dąbrowskiej 16
33-300 Nowy Sącz
tel, telefax: 0 18 44 39 328
tel. kom.: 606 354 825
aw@lokus.com.pl
www.lokus.com.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in