Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

16.11.2018

Autor kompleksowo przedstawia zagadnienia projektowania betonowych podłóg przemysłowych: obowiązujące przepisy, stosowane normy, oddziaływania i obciążenia podłóg, wymiarowanie.

Drugie wydanie zostało uzupełnione o informacje obejmujące ocenę stanu technicznego podłóg oraz przyczyny powstawania wad i uszkodzeń. Uaktualniono oraz rozszerzono kwestie związane z wykonaniem posadzek, dylatacją podłóg i przygotowaniem podłoża.

 

Piotr Hajduk

Wyd. 2, str. 425, oprawa miękka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in