Prof. Maria Kaszyńska laureatką prestiżowej nagrody Amerykańskiego Instytutu Betonu

08.03.2024

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska otrzymała nagrodę Fellow of American Concrete Institute. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu indywidualnego wkładu w działalność instytutu oraz całej branży związanej z produkcją i modyfikacją betonu. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w marcu w Nowym Orleanie.

 

 

Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, specjalność: budownictwo przemysłowe i miejskie. Doktorat obroniła na macierzystym wydziale, a habilitację otrzymała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczącą Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILIW PAN oraz przedstawicielem Komitetu do współpracy z ACI. W latach 2012–2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawnej Politechniki Szczecińskiej), była kierownikiem Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, w której obecnie pracuje. W 2020 r. odebrała nominację profesorską. Również od tego roku przewodniczy Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Za swoją działalność została wyróżniona wieloma nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Złotym Gryfem Zachodniopomorskim, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką za zasługi dla Budownictwa, Złotą i Złotą z Diamentem odznaką PZITB, Herkulesem Polskiego Budownictwa oraz Betonowym Oskarem.
Amerykański Instytut Betonu to działająca od 1904 r. światowa organizacja zajmująca się rozwijaniem, rozpowszechnianiem i wdrażaniem światowych norm, zasobów technicznych oraz programów edukacyjnych, szkoleniowych i certyfikacyjnych. Międzynarodowym partnerem ACI jest Polska Akademia Nauk.
Z inicjatywy prof. Marii Kaszyńskiej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powstał w 2018 r. jedyny w Europie Studencki Oddział ACI, który w zawodach w 2023 r. w San Francisco wywalczył pierwsze miejsce wśród 33 zespołów z całego świata.
Nagrodę Fellow of American Concrete Institute otrzymuje rocznie zaledwie kilkanaście osób z całego świata. Maria Kaszyńska jest jedynym naukowcem z Polski, który znalazł się w tym elitarnym gronie.
Jakie uczucia towarzyszą temu wyróżnieniu? – Oczywiście radość. Mam pełną świadomość wagi tego wyróżnienia – mówi prof. Maria Kaszyńska. – Już drugą kadencję jestem członkiem z wyboru International Advisory Committee w Amerykańskim Instytucie Betonu, to tylko 13 osób z całego świata. Byłam też jedną z trzech osób wybranych do kapituły nagród ACI w corocznej ACI Awards Gala wybierającej najlepsze obiekty budowlane na świecie. Reprezentuję Polskę oraz Komitet Inżynierii Lądowej PAN w Ameryce i przede wszystkim czuję satysfakcję, że moja 20-letnia działalność została zauważona oraz uhonorowana tak prestiżowym wyróżnieniem.
Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi podczas sesji otwarcia Wiosennej Konwencji Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI) 24 marca br. w Nowym Orleanie.

 

Źródło: www.zut.edu.pl

Fot. archiwum Marii Kaszyńskiej

 

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska od 1977 ro. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r. ZUT). Przez dwie kadencje 2012–2016 i 2016–2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, największego wydziału ZUT. Była też przewodniczącą dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport oraz kierownikiem Zakładu Technologii Betonu na tym wydziale. Doprowadziła do uzyskania przez Wydział praw doktoryzowania w dyscyplinie Inżynieria Środowiska i praw habilitowania w dyscyplinie Budownictwo, oraz w 2019 r. akredytacji europejskiej KAUT. W 2016 r otrzymała nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest autorką ponad 160 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą, współautorką czterech patentów i dwóch zgłoszeń patentowych. Kierowała grantami naukowymi z KBN, NCN i RPO oraz uczestniczyła w międzynarodowych projektach badawczych na uczelniach amerykańskich University of Michigan i University of Nebraska. Miała gościnne wykłady w Osaka University w Japonii i Purdue University w USA.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą betonów nowej generacji. Ostatnie prace badawcze i publikacje dotyczą najnowocześniejszej technologii wprowadzanej w światowym budownictwie i cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem przemysłu – druku 3D betonu.

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska była członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od 1996 r. jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych i Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILIW), a od roku 2012 – członkiem tego komitetu. Od 2016 r. jest już drugą kadencję przewodniczącą Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILIW PAN, a od 2020 r. członkiem prezydium tego komitetu. Od trzech kadencji jest również przedstawicielem KILIW PAN do współpracy z American Concrete Institute (ACI), a w 2016 r. została wybrana przez ACI do International Advisory Board liczącego 13 osób z całego świata. W 2024 r. została powołana w ACI do trzyosobowego jury nagród ACI Exellence in Concrete Construction Awards.

Wypromowała 40 inżynierów i 124 magistrów. W większości były to prace studialno-badawcze, często nagradzane w różnych konkursach. Wypromowała sześciu doktorów. Jeden z doktorów otrzymał nagrodę MNiSW oraz Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską, a drugi – nagrodę Ministra Nauki i Edukacji.

Prof. M. Kaszyńska jest członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji oraz rad programowych czasopism. Uczestniczyła w międzynarodowych grantach dydaktycznych IRES i EUCEET. Jest opiekunem koła naukowego na Wydziale BiIŚ ZUT pierwszego w Europie ACI Student Chapter, które na konwencji ACI w Quebec w 2019 r. w konkursie na 34 uczelnie zdobyło 2. i 3. miejsce oraz tytuł Outstanding Chapter of ACI, a w 2023 r. – 1. i 3. miejsce. Od 1994 r. do chwili obecnej (przez 30 lat) jest organizatorką jednej z największych budowlanych konferencji naukowo-technicznych „Structural failures – Awarie budowlane”, w której udział bierze ponad 500 osób z kraju i ze świata, a której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno obiektów budowlanych, jak i ich użytkowników. Zorganizowała już 16 edycji tej konferencji.

Maria Kaszyńska cieszy się bardzo dużym uznaniem w środowisku, czego wyrazem jest przyznanie medalu im. Prof. Romana Ciesielskiego, nagród: im. Prof. Wacława Żenczykowskiego, Herkulesa Polskiego Budownictwa 2017 (miesięcznik BUILDER) i Betonowego Oskara 2018 (Polski Cement), dla najlepszego wykładowcy przyznaną przez NOT (2018). Jest przewodniczącą Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Builder for Young Engineers, członkiem kapituły międzynarodowego jury konkursu Forderpreis Beton Central Europe 2020, kapituły Medalu im. Prof. Romana Ciesielskiego oraz kapituły nagród PZITB im prof. Wacława Żenczykowskiego i prof. Stefana Bryły.

Od 1987 r. jest aktywnym działaczem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, pełniąc wiele znaczących funkcji (sekretarza, wiceprzewodniczącej i przez 14 lat (2002–2016) przewodniczącej Szczecińskiego Oddziału PZITB) oraz w Zarządzie Głównym PZITB. Od 2016 do 2020 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Nauki PZITB, a od 2020 r. jest przewodniczącą PZITB – pierwszą w 90-letniej historii stowarzyszenia kobietą pełniąca te dwie prestiżowe funkcje.

Za swoją działalność otrzymała wiele nagród, w tym: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Gryf Zachodniopomorski, Medal Edukacji Narodowej, Odznakę za Zasługi dla Budownictwa, Złotą i Złotą z diamentem odznakę honorową PZITB, złotą odznakę honorową NOT.

Jest matką trzech córek i babcią siedmiu wnucząt.

 

Czytaj także:

Trzeba się cenić!

Dobre prawo to nasz priorytet

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in