Problemy rzeczoznawstwa budowlanego 2010

18.02.2010

W dniach 14–16 kwietnia w Miedzeszynie odbędzie się kolejna, już XI-ta konferencja poświęcona istotnym problemom rzeczoznawstwa budowlanego. Organizatorami konferencji są ITB, PIIB oraz PZITB.

W ostatnim okresie w środowisku budowlanym, szczególnie przy okazji odbywających się konferencji, ma miejsce dyskusja o ważnych problemach dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego. Podnoszone są takie sprawy jak pozycja i usytuowanie formalno-prawne rzeczoznawców, droga zawodowa niezbędna do uzyskania statusu rzeczoznawcy, potrzeba oceny działalności i doskonalenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień rzeczoznawcy oraz stosowanie prawidłowe metodyki przy opracowywaniu ekspertyz. Niektóre z tych tematów poruszane były na poprzednich konferencjach, ale dojrzały obecnie do podjęcia zadowalających rozstrzygnięć.
Można przyjąć, że ustawa Prawo budowlane zawiera podstawowe regulacje dotyczące rzeczoznawstwa. Jednakże w ustawie nie znajdujemy definicji pojęcia rzeczoznawstwa, nie określone są charakter i miejsce funkcji rzeczoznawcy w procesie budowlanym oraz w fazie użytkowania obiektów budowlanych.
Wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców są zbyt ogólne, gdyż odnośnie dziesięciu lat niezbędnej praktyki nie formułują żadnych wymagań jakościowych oraz nie określają, jak należy rozumieć pojęcie „znaczący dorobek praktyczny”. Brak jest też w Prawie budowlanym regulacji odnośnie zakresu, w jakim rzeczoznawca wykonywać może swoje funkcje, gdyż nie podaje się żadnej systematyki dziedzin ani specjalizacji rzeczoznawczych.
Prawo budowlane dopuszcza uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego przez osobę nie posiadającą tytułu zawodowego magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a także nie posiadającą uprawnień budowlanych. Ta regulacja z niewiadomych powodów praktycznie nie weszła w życie.
Tematem wielu dyskusji jest nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego „dożywotnio” (analogicznie jak wszystkich uprawnień budowlanych) bez obowiązkowej weryfikacji dorobku i doskonalenia zawodowego. Pojawia się pytanie, czy nie powinien zostać wprowadzony formalny wymóg okresowej weryfikacji na podstawie udokumentowanego kształcenia podyplomowego i aktywnej praktyki rzeczoznawczej.
Przepisy Prawa budowlanego nie odnoszą się do odpowiedzialności karnej związanej ze specyfiką działalności rzeczoznawcy, tak jak odnoszą się do działalności uczestników procesu budowlanego.
Rzeczoznawstwo tzw. „instytucjonalne” (instytuty badawcze, wyższe uczelnie) nie jest regulowane żadnymi przepisami.
W wyniku konferencji powinny zostać sformułowane wnioski i propozycje nowych uregulowań prawnych, np. w postaci Białej Księgi wydanej przez PIIB.
Przedstawione problemy będą przedmiotem obrad pierwszej sesji konferencji pt. „Zasady i uwarunkowania działalności rzeczoznawcy budowlanego”.
Dobry warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego jest podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jakość wykonywanych przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz. Przedmiotem działalności rzeczoznawcy są z reguły stany awaryjne obiektów budowlanych, użytkowanych lub w stadium realizacji, a rezultaty zastosowania rozwiązań technicznych proponowanych przez rzeczoznawcę zależą od jakości opracowania ekspertyzy. Przyjmując założenie, że konferencja ma służyć doskonaleniu kwalifikacji rzeczoznawcy, jedna z sesji poświęcona będzie „Nowoczesnym narzędziom i metodyce pracy rzeczoznawcy budowlanego”. Referaty tej sesji omawiać będą ogólne zasady opracowywania ekspertyz budowlanych oraz specjalistyczne zagadnienia ekspertyz z zakresu konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych, geotechniki, obiektów zabytkowych i infrastruktury podziemnej. Tę część tematyki konferencji należy traktować jako element doskonalenia zawodowego rzeczoznawców, jak również kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Udział w konferencji będzie więc równoznaczny z udziałem w specjalistycznym szkoleniu zawodowym i potwierdzony certyfikatem.
Omówione też będą, na przykładzie ITB, problemy tzw. „instytucjonalnego” rzeczoznawstwa wykonywanego przez jednostki organizacyjne wyższych uczelni i instytuty badawcze, ze szczególnym podkreśleniem możliwości wykorzystywania laboratoriów badawczych przy opracowywaniu opinii, ekspertyz i orzeczeń technicznych.
Analogicznie jak na poprzednich konferencjach przedstawione będą również referaty poświęcone przykładom „trudnych” opracowań rzeczoznawczych, wykonanych w ostatnich dwóch latach.
W programie przewidziano niezbędną ilość czasu na to, aby uczestnicy konferencji mogli wypowiedzieć się swobodnie na tematy przedstawione w referatach.
Informacje dotyczące konferencji: tel. (22) 57-96-279, e-mail: e.kowalczyk@itb.pl
 
doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki
Instytut Techniki Budowlanej
przewodniczący Rady Programowej Konferencji
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.