Problem zawilgocenia ściany podziemia na styku z ławą fundamentową

27.06.2012

Jak rozwiązać problem zawilgocenia ściany podziemia na styku z ławą fundamentową? Wilgoć występuje zarówno między ławą a papą izolacyjną, jak i w najniższej warstwie bloczków betonowych.

 

 

Błędy w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej są, niestety, częstym zjawiskiem w praktyce budowlanej i wynikają głównie z niedostosowania projektu do warunków gruntowych w miejscu posadowienia budowli. Papa izolacyjna tradycyjnie układana pod ścianą fundamentową z bloczków może nie tylko nie zatrzymywać wilgoci, ale wręcz ją rozprowadzać na styku powierzchni papy z betonem.

Aby zlikwidować problem zawilgacania się styku ściany z ławą fundamentową, należy podkuć spoiny bloczków oraz wykuć rowek głębokości około 2 cm w narożniku między ścianą a ławą. Następnie na oczyszczoną i nawilżoną powierzchnię betonu nałożyć tynk z zaprawy przeznaczonej do wykonywania tynków wodoszczelnych. W tym celu można użyć np. Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej nr 401. W miejscach styków narażonych na zarysowania lub pękanie uzupełniająco nałożyć elastyczną warstwę uszczelniającą np. z Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego.

Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki lub grunt jest słabo przepuszczalny, nowe budynki korzystniej jest posadawiać na płycie fundamentowej, a nie na ławach. Kompleksowe zaizolowanie spodu płyty i fundamentowych ścian żelbetowych produktami krystalizującymi będzie bowiem znacznie łatwiejsze i tańsze niż osobne uszczelnianie wszystkich ław, płyt posadzkowych i styków elementów budowli. Użycie systemowych rozwiązań hydroizolacji penetrującej – krystalizującej zapewni też bardzo wysoką trwałość uszczelnienia.

 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz,

firma Hydrostop

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in