Prezydium Krajowej Rady obradowało

02.11.2011

26 października obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. nad przebiegiem prac związanych z elektronicznym dostępem do norm oraz omówiono realizację wniosków zgłoszonych przez delegatów na X Krajowym Zjeździe PIIB.

Obradom przewodniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes KRPIIB. Po zatwierdzeniu porządku posiedzenia oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania Piotr Korczak, przewodniczący zespołu ds. wdrożenia elektronicznego dostępu do norm, poinformował o przebiegu prac zespołu. Przewodniczący zauważył, że do wszystkich członków KRPIIB została rozesłana oferta Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jak podkreślił P. Korczak, zespół postara się jeszcze przed końcem roku zaprezentować wypracowane wnioski, aby członkowie Krajowej Rady mieli możliwości podjęcia stosownych decyzji.

Andrzej Orczykowski, dyrektor Krajowego Biura PIIB, przedstawił nową propozycję schematu organizacyjnego Krajowego Biura, mającą na celu poprawę jego organizacji. Została ona przyjęta przez Prezydium KR stosowną uchwałą.

Następnie Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, omówiła realizację wniosków zgłoszonych przez delegatów na X Krajowym Zjeździe PIIB. Jak zauważyła, podczas zjazdu przyjęto 20 wniosków z 10 okręgowych izb, zgłoszonych przez 15 delegatów. Podczas posiedzenia Prezydium KR PIIB przyjęło propozycję realizacji poszczególnych wniosków zaprezentowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Jerzy Pobóg-Pągowski zaprezentował wyniki konkursu na koncepcję realizacji budynków zespołu szkolnego w miejscowości Jacmel na Haiti. Projekt ma być realizowany w ramach pomocy mieszkańcom Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce w styczniu 2010 r. Koncepcja budowy obiektów zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Współorganizatorami konkursu są: PIIB, Izba Architektów RP i Fundacja Polska – Haiti. Do pierwszego etapu nadesłano i zakwalifikowano 57 prac konkursowych. Do drugiego natomiast przeszły trzy zespoły projektowe, a jury przyznało dodatkowo 6 wyróżnień. Drugi etap konkursu, czyli wykonanie projektu wielobranżowego o szczegółowości projektu budowlanego i przekazanie go, ma nastąpić do 30 listopada br. W połowie grudnia 2011 r. jury ogłosi, który projekt okazał się najlepszy.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in