Present Simple Tense – Civil engineer at work

10.11.2008

To be/być – odmiana

Zdania twierdzące.
I am/ you are/ he, she, it is
We are/ you are/ they are
Zdania pytające
Am I? Are you? Is he, she, it?
Are we? Are you? Are they?
Odpowiedzi krótkie
np: Yes, I am/ No, he isn’t
Zdania przeczące
I’m not/ you aren’t/ he, she, it
isn’t
We aren’t/ you aren’t/
they aren’t

Present simple
– czas teraźniejszy prosty

Zdania twierdzące.
I work/ you work/he, she, it
works
We work, you work, they work.
Zdania pytające
Do I work? /Do you work?
/Does he, she, it work?
Do we work? Do you work?
Do they work?
Odpowiedzi krótkie
Np. Yes, she does/No, we don’t
Zdania przeczące
I don’t work/ you don’t work/
he, she, it doesn’t work
We don’t work/
you don’t work/
they don’t work

1. Przetłumacz zdania, odmieniając
czasownik „to be”

1.

Jak się masz (co słychać)? (Jestem)
W porządku, dziękuję.How are you? I’m fine, thank you

2.

Czy to twoje biurko?Is this your desk?

3.

To jest nasza budowa.This is our building site

4.

To są podwykonawcy.They are subcontractors

5.

To nie jest dobry materiał
budowlany.This isn’t a good building material.

6.

Czy on jest majstrem?. Is he a foreman?

7.

To nie są inżynierowie, to są
geodeci.They aren’t engineers, they’re surveyors

8.

Czy to twój kask? Tak.Is this your crash helmet? Yes, it is

9.

To nie jest nasza pierwsza wizyta.This isn’t our first visit.

10.

Wasz raport nie jest dokładny.Your report isn’t correct (exact).

11.

Gdzie jest stołówka?Where’s the cafeteria?

12.

Obawiam się, że obie sale
konferencyjne są zarezerwowane.I’m afraid both conference rooms are booked.

2. Present simple. Przetłumacz pytania i odpowiedzi, używając
podanych słów w odpowiedniej formie. Sprawdź odpowiedzi w kluczu, następnie przykryj tłumaczenie
i odtwórz je z pamięci.

1. Czym się zajmujesz? (tj. Co robisz?)

………………………………… What do you do?

(do)
Jestem inżynierem budownictwa.

………………………………… I am a civil engineer

(be, civil
engineer)
2. O której godzinie zaczynacie
pracę?

………………………………… What time do you start work?

(start)
Mamy elastyczny czas pracy.

………………………………… We do flexitime

(do flexitime)
3. O której godzinie zamykają się
banki?

………………………………… What time do the banks close?

(close)
One zamykają się po południu, ale
bankomaty są wszędzie.

………………………………… They close in the afternoon, but cash points/ AMTs are everywhere.

(afternoon,
everywhere)
4. Czy on wie, że ten kosztorys zawiera
błędy?

………………………………… Does he know that this quotation/cost estimate contains mistakes?

(quotation,
contain, mistakes)
Nie, myślę, że nie.

………………………………… No, I think he doesn’t

(think)
5. Czy elektryk używa ochronnych
rękawic?

………………………………… Does the electrician use protective gloves?

(electrician,
use, protective gloves)
Nie, nie używa. On ich nie potrzebuje.

………………………………… No, he doesn’t. He doesn’t need them.

(need)
6. Czy znasz to oprogramowanie?

………………………………… Do you know this software?

(know,
software)
Tak, znam. Używam go często.

………………………………… Yes, I often use it.

(often, use)
7. Czy używacie ciężkiego sprzętu
nocą?

………………………………… Do you use heavy-duty equipment at night?

(heavy – duty
equipment)
Nie, nie używamy. To jest zakazane w
mieście.

………………………………… No, we don’t. It is forbidden in the city.

(forbidden)
8. Gdzie jadacie lunch?

………………………………… Where do you have/ eat lunch?

(eat)
Stołówka jest na dole

………………………………… The cafeteria is downstairs.

(downstairs)
9. Ile godzin pracują pracownicy
budowlani?

………………………………… How many hours do builders work?

(builders)
Oni pracują dziesięć godzin dziennie.

………………………………… They work ten hours a day.

(a day)
10. Czy lubisz pracować dla tej firmy?

………………………………… Do you like working for this company?

(working)
Tak, bardzo lubię. Niestety, dojazd nie
jest zbyt dobry.

………………………………… Yes, I like it very much. Unfortunately, the journey to work isn’t too good.

SŁOWNICZEK

afternoon – popołudnie
booked – zarezerwowany
builder – budowlaniec
building material – materiał budowlany
building site/ construction site – budowa,
plac budowy
cafeteria – stołówka
cashpoint/ ATM – bankomat
civil engineer – inżynier budownictwa
close – zamykać
contain – zawierać
correct – poprawny, dokładny
cost estimate – kosztorys
crash helmet – kask
desk – biurko
downstairs – na dole
electrician – elektryk
everywhere – wszędzie
flexitime – elastyczny czas pracy
forbidden – zakazany
foreman – majster
gloves – rękawice
heavy-duty equipment – ciężki
sprzęt
journey – podróż
mistake – błąd
need – potrzebować
protective – ochronny
quotation – oferta cenowa
software – oprogramowanie
subcontractor – podwykonawca
surveyor – rzeczoznawca, geodeta
use – używać, stosować

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in