Powstaną obwodnice Przemyśla, Nowej Dęby i Kolbuszowej

12.05.2020

Zatwierdzono programy inwestycji dla obwodnic Przemyśla, Nowej Dęby i Kolbuszowej.

 

Droga krajowa nr 77 (fot. Locust/Wikipedia)

 

Obwodnice Przemyśla, Nowej Dęby i Kolbuszowej o łącznej długości ok. 37 km powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. Minister Infrastruktury zatwierdził właśnie programy inwestycji dla nich. Obwodnica Przemyśla powstanie w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77, a Nowej Dęby i Kolbuszowej – w ciągu drogi krajowej nr 9.

 

Obwodnica Przemyśla

Obwodnica Przemyśla o długości ok. 22 km powstanie w nowym śladzie DK 28 i 77 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), po zachodniej stronie miejscowości. Nowa obwodnica ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 28 w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Proces inwestycyjny dla projektu dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, następnym – wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej, a także uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2026–2028.

 

Obwodnica Nowej Dęby

Obwodnica Nowej Dęby o długości ok. 7 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu. Inwestycja przyczyni się do ułatwienia tranzytu w ciągu DK9 Rzeszów–Radom i będzie jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK9 (obok obwodnicy Kolbuszowej). W pierwszym etapie inwestycji przygotowana zostanie dokumentacja w zakresie studium korytarzowego, a w kolejnym opracowane będzie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskana decyzja środowiskowa. Realizacja zadania ma nastąpić w latach 2026–2028.

 

Obwodnica Kolbuszowej

Obwodnica Kolbuszowej o długości ok. 8,5 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu. Ułatwi ona tranzyt w ciągu DK 9 Rzeszów–Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu tej drogi (obok obwodnicy Nowej Dęby). Pierwszym etapem realizacji obwodnicy będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, następnym zaś – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizację obwodnicy zaplanowano na lata 2026–2028.

 

Czytaj także: Południowa Obwodnica Warszawy nie zostanie ukończona w terminie

Umowa na budowę S5 Ornowo-Wirwajdy podpisana

 

W ramach programu budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim powstanie 8 obwodnic:

  • obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73,
  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9,
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9,
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73,
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77,
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap).

 

W ramach programu do 2030 r. powstanie  w sumie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Będą to drogi o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Powstaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Szacuje się, że koszt realizacji 100 obwodnic wyniesie prawie 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: MI

 

Przeczytaj też: Rząd uruchamia program 100 obwodnic

Powstaje zachodnia obwodnica Zielonek koło Krakowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in