Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Budownictwa oraz Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

11.01.2008

10-tego stycznia br. odbyło się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Budownictwa oraz Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Sejmu VI kadencji.

Posiedzeniu przewodniczył jej przewodniczący – poseł Krzysztof Tchórzewski. W posiedzeniu oprócz członków podkomisji wzięli udział  m.in. prof. Zbigniew Grabowski – prezes PIIB, Robert Dziewiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,  Elżbieta Kuropatwa-Janiszewska – podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury.
Omawiano m.in. sprawy współpracy Izby z Podkomisją w sprawach zmian legislacyjnych i sprawy kształcenia kadr inżynierskich.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in