Posiedzenie Krajowej Rady PIIB

28.05.2020

Podczas majowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz zmianach w obowiązujących regulaminach dotyczących funkcjonowania krajowych i okręgowych organów statutowych.

 

 

Członkowie Krajowej Rady PIIB mogli uczestniczyć w obradach 27 maja w trybie wideokonferencji. Prowadził je prof. Zbigniew Kledyński – prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwołania tegorocznego XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Członkowie Krajowej Rady zdecydowali, że zjazd będzie się odbywał od godz. 11.00 dnia 17 czerwca do godz. 11.00 dnia 20 czerwca 2020 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  się na odległość – systemu informatycznego. Program zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia, będą dostępne w systemie informatycznym. Jednocześnie uchylono uchwałę nr 14/R/19 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, zgodnie z którą zjazd powinien się odbywać się 19–20.06.2020 r. w trybie stacjonarnym, gdyż ze względu na sytuację epidemiczną w kraju należało dokonać zmian.

 

 

KR PIIB przyjęła także projekty uchwał dotyczących porządku i regulaminu obrad tegorocznego zjazdu PIIB. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z proponowanymi zmianami w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nowe zapisy omówił mec. Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB. Wskazał na okoliczności, które przyczyniły się do wprowadzenia stosownych  zmian w przepisach. Głównie dotyczyły one zapisów umożliwiających funkcjonowanie krajowych i okręgowych organów statutowych również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po wymianie opinii i poglądów, a następnie dyskusji przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Członkowie Krajowej Rady przyjęli także projekty zmian w regulaminach: Krajowej Rady PIIB i okręgowych rad, Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji rewizyjnych, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych komisji kwalifikacyjnych, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił projekt budżetu PIIB na rok 2021, który uzyskał akceptację członków Krajowej Rady. W dalszej części posiedzenia zapoznano się także z projektem zmian w regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały NR 28/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

Danuta Gawęcka omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podkreśliła, że KKR przeprowadziła 7 kontroli związanych z działalnością Krajowej Rady PIIB. Dotyczyły one m.in. prawidłowości zarządzania majątkiem w 2019 r., działalności biura Krajowej Rady i realizacji budżetu w 2019 r. Uchwała została przyjęta przez KR PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj także: XIX Zjazd Mazowieckiej OIIB

XIX Zjazd Opolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.