Posiedzenie Krajowej Rady PIIB on-line

30.04.2020

Podczas obrad Krajowej Rady PIIB zdecydowano, że XIX Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się w trybie zdalnym.

 

 

29 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po raz pierwszy on-line. Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia,  uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych.

Następnie przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przygotowania do okręgowych zjazdów sprawozdawczych, które ze względu na sytuację sanitarno-epidemiczną w kraju nie odbyły się zgodnie z wcześniej przyjętymi terminami. Większość okręgowych izb planuje zorganizowanie XIX okręgowych zjazdów w pierwszej dekadzie czerwca, pozostałe natomiast w maju. Wszystkie odbędą się w trybie zdalnym.

W dalszej części obrad Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB w skrócie przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2019, które zostało przyjęte przez uczestników posiedzenia. Potem zapoznano się ze sprawozdaniami krajowych organów statutowych z działalności w ubiegłym roku. Funkcjonowanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego omówił Marian Zdunek – jego przewodniczący, o pracy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca – KROZ – koordynator, natomiast funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. zreferował jej przewodniczący Krzysztof Latoszek. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i zatwierdzone do przedstawienia delegatom XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła pracę komisji oraz stwierdziła, że na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

 

 

Krajowa Rada podjęła także uchwałę, że XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

D. Gawęcka przedstawiła propozycje nadania w tym roku Medali Honorowych PIIB. Wytypowano trzy osoby: Krystynę Korniak-Figę z Małopolskiej OIIB, Adama Raka z Opolskiej OIIB i pośmiertnie Wojciecha Płazę ze Świętokrzyskiej OIIB. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się oni do rozwoju budownictwa i samorządności w kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Franciszek Buszka – przewodniczący Komisji Medalu Honorowego podziękował okręgowych izbom za zaangażowanie oraz współpracę. KR PIIB zaakceptowała propozycje i przyjęto stosowaną uchwałę. Zdecydowano także o nadaniu członkom Lubuskiej OIIB Odznak Honorowych PIIB.

W dalszej części posiedzenia Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za I kwartał 2020 r.

Omówiono także bieżące sprawy związane z sytuacją epidemiczną w kraju i funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w tym okresie. Zwrócono szczególną uwagę na popularyzację szkoleń on-line. Podkreślono, że wprawdzie okręgowe izby zawiesiły działalność szkoleniową w formie audytoryjnej, ale jednak udało się przenieść część szkoleń na platformy internetowe. Krajowe Biuro PIIB we współpracy z okręgowymi izbami – jak dotąd z Mazowiecką i Śląską OIIB – uruchomiło dla wszystkich członków samorządu szkolenia na platformach internetowych. Pierwsze odbyły się już w połowie marca w Mazowieckiej OIIB. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością i skorzystało z nich ponad 10 tys. osób. Ofertę doskonalenia zawodowego poszerzają również zaproponowane przez Dolnośląską OIIB nagrania TV DOIIB kursów i wykładów, które są dostępne na stronie DOIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Zdjęcia: www.facebook.com/MazowieckaOIIB/

 

Czytaj także: XVIII Zjazd PIIB

Szkolenia on-line dla wszystkich członków PIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.