Porozumienie o współpracy w zakresie zawodowych interesów inżynierów w Europie

06.05.2013

18 kwietnia podpisano w Warszawie odnowienie Porozumienia o współpracy pomiędzy Institution of Civil Engineers, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Porozumienie ma na celu wspieranie wzajemnego współdziałania na rzecz członków tych organizacji.

Porozumienie to ma dla nas duże znaczenie. Zależy nam na tym, aby nasi inżynierowie odnajdywali się na europejskim rynku pracy – powiedział Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB w czasie uroczystości.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Institution of Civil Engineers (Brytyjski Instytut Inżynierów Budownictwa), Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa ma na celu wspieranie wzajemnego współdziałania na rzecz członków tych organizacji oraz w interesie zawodu inżyniera. ICE, PIIB, PZITB będą współpracować m.in. dla ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii Europejskiej. Członkowie każdej ze stron przebywający czasowo na terenie drugiego kraju będą mogli m.in. brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez instytucję zapraszającą lub korzystać z jej zaplecza, np. biblioteki. Członkowie nabywają powyższe uprawnienia na 1 rok, ale na wniosek mogą one zostać przedłużone. Porozumienie to będzie obowiązywało przez trzy lata.

 

 

W uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy udział wzięli Richard Burleigh reprezentujący Institution of Civil Engineers (Brytyjski Instytut Inżynierów Budownictwa) w Polsce i Maciej Klimek oraz Andrzej Roch Dobrucki, prezes, i Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, a także Ryszard Trykosko, przewodniczący, i Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny PZITB. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Zbigniew Grabowski, prezes Honorowy PIIB, i Włodzimierz Szymczak, członek Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB.

 

Źródło: PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in