Półmetek budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

09.05.2014

Konsorcjum firm Szczeciński Szybki Tramwaj Sp. z o.o. i STRABAG Sp. z o.o., po 12 miesiącach prac w ramach kontraktu na realizację SST wykonało ok. 40% wszystkich zadań, w tym 80% najtrudniejszych dla wykonawcy robót mostowych. Należały do nich m.in. budowa wykopu obudowanego pod torowisko tramwajowe i ścian szczelinowych oraz estakady na ul. Hangarowej.

Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na odcinku budowy, od pętli Basen Górniczy do ul. Eskadrowej łącznie z mostem Pionierów przez rzekę Regalica, wykonano już montaż torowiska wraz z zabalastowanym tłuczniem, zamontowano również wszystkie słupy trakcyjne. Ponadto powstały trakcyjne stacje prostownikowe „Jasna” i „Eskadrowa”, przy których zakończono prace murarskie i rozpoczęto wykonywanie elewacji. Gotowy jest też tunel dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska”. W chwili obecnej trwają prace żelbetowe przy realizacji wykopu obudowanego oraz montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego estakady w ciągu ul. Hangarowej. Rozpoczęły się również roboty palowe przy powstającej kładce dla pieszych na przystanku „Lotnisko”.

W celu umożliwienia przejazdu komunikacji miejskiej przebudowano ul. Batalionów Chłopskich tworząc jednokierunkowy by-pass.

Podstawowym wyróżnikiem budowanej trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju jest bezkolizyjność wszystkich jego skrzyżowań z istniejącymi już drogami komunikacyjnymi. Zapewnienie spełnienia wymogów technicznych, z jednoczesnym dotrzymaniem harmonogramu zaplanowanych prac, wymagało od wykonawcy przeprowadzenia nie tylko robót mostowych, drogowych, torowych, trakcyjnych czy ogólnobudowlanych, ale również w znacznym stopniu robót wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych.Największym dla nas wyzwaniem były zadania związane z budową wykopu obudowanego tzw. „wanny”, po której dnie będzie jeździł Szczeciński Szybki Tramwaj – mówi Dariusz Korpusiński, kierownik budowy SST, STRABAG Sp. z o.o.

Szczeciński Szybki Tramwaj to projekt budowy nowego bezkolizyjnego połączenia tramwajowego w Szczecinie o długości 4,0 km, łączącego prawo- i lewobrzeżną część miasta. Inwestycja ma na celu skrócenie czasu dojazdu z osiedli położonych na prawym brzegu Szczecina do centrum miasta i innych lewobrzeżnych dzielnic, a także polepszenie dojazdu do planowanych terenów inwestycyjnych.

Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu roku i będzie kosztowała ponad 165 mln zł brutto. Konsorcjum realizuje ją ze środków własnych, które miasto zwróci dopiero po zakończeniu budowy i oddaniu SST do użytkowania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in