Półmetek budowy autostrady A1

04.08.2017

15-kilometrowy odcinek „I” Woźniki–Pyrzowice (bez węzłów), który powstaje w ciągu autostrady A1, jest w połowie gotowy.

Konsorcjum firm z Grupy STRABAG wykonało 50% wykopów i nasypów, a także w całości wzmocnienia podłoża gruntowego. Realizacja ok. 17-kilometrowego odcinka „H” pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) i węzłem Woźniki (wraz z węzłem) rozpoczęła się kilka miesięcy później, zaś stan wykonania zadania wynosi już blisko 41%.

Budowę pierwszego odcinka „I” rozpoczęto w sierpniu 2015 r. Ze względu na zróżnicowane warunki geotechniczne oraz wysokość nasypów zaprojektowano specjalne rozwiązania wzmocnień podłoża nasypów. Na szczególną uwagę zasługuje również nietypowe zabezpieczenie głębokiego wykopu w rejonie MPL „Katowice”. Wykop o długości 1625 m został zabezpieczony wanną szczelną w celu odcięcia od wód gruntowych. Ich napływ mógłby spowodować powstanie leja, który miałby niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie drogi startowej. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, wykonawca może obecnie swobodnie kontynuować prowadzenie robót ziemnych.

 

 

Na odcinku „H” wykonano ok. 42% prac związanych z realizacją podłoża gruntowego, w tym stabilizację spoiwami hydraulicznymi i wzmocnienie materacami kamiennymi. Ponadto zrealizowano ok. 71% wykopów i 40,6% nasypów, a także ok. 40% prac na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Docelowo powstaną dwa odcinki drogi klasy A o łącznej długości 32 km. Trasa będzie miała po dwa pasy w jedną stronę o szerokości 3,75 m każdy. Inwestycje realizowane są w systemie „buduj”, a ich wartość wynosi łącznie 962,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac na odcinku „I” zaplanowano na listopad 2018 r., zaś odcinka „H” na czerwiec 2019 r. Inwestycję realizuje konsorcjum STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i STRABAG Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in