Podpisanie umowy z ITB

27.03.2024

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali dostęp do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (WTWiORB) przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

Według obecnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane WTWiORB nie są przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Dostęp do materiałów dla członków samorządu możliwy jest zarówno przez portal, jak i aplikację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Sebastian Wall, Robert Geryło, Mariusz Dobrzeniecki, Tomasz Piotrowski

 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” to seria wydawnicza zawierająca unikalne publikacje Instytutu Techniki Budowlanej,
cieszące się od wielu lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego. Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danej publikacji, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów: robót zanikających, fragmentów obiektu, międzyoperacyjnych, a także końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

 

Robert Geryło, Mariusz Dobrzeniecki

 

Korzystanie z materiałów Instytutu Techniki Budowlanej jest możliwe dzięki umowie podpisanej przez Roberta Geryło, dyrektora ITB, oraz Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB,
12 marca 2024 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Dostęp dla członków izby możliwy był już 19 marca, czyli tydzień po zawarciu porozumienia.

 

Radosław Wojnowski

Fot. Joanna Karwat

 

Przeczytaj też:

Drzwi przeciwpożarowe – normy, konstrukcja, klasy odporności ogniowej

Stolarka okienno-drzwiowa – odbiór techniczny zgodnie z normami

Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi według serii norm 14227

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in