Podpisanie umowy na nadzór autorski przy modernizacji linii kolejowej: LCS Gdańsk i LCS Gdynia

03.01.2012

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.2 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”.

Firma Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zobowiązała się zrealizować wymienione zadania za kwotę całkowitą 3 533 544,00 zł brutto. Czas realizacji zamówienia rozpocznie się z dniem podpisania umowy i będzie trwać do dnia zakończenia robót.

Głównym zadaniem Wykonawcy jest nadzór autorski w imieniu  Zamawiającego w zakresie zgodności dokumentacji projektowej z pracami związanymi z realizacją inwestycji modernizacyjnej projektu POIiŚ 7.1-1.2 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia, w ramach III etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia. Celem tego działania jest osiągnięcie zgodności wykonywanych robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową, w szczególności polegającą na:

– Sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, tj. stwierdzeniu w toku wykonywania  robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową.

– Uzgodnieniach z Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji .

– Dokumentowaniuaktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych.

30 września 2011 r. projekt „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” uzyskał dofinansowanie w ramach PO IiŚ.

Projekt jest realizowany w ramach III etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia, a modernizacja linii polega m.in. na dostosowaniu parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do standardów umów AGC i AGTC, a także dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.