Plac Litewski w Lublinie gotowy

22.06.2017

W centralnej części placu, w miejscu starej fontanny, powstał interaktywny kompleks urządzeń wodnych z możliwością organizowania pokazów multimedialnych.

Otwarto zmodernizowany i rozbudowany przez Budimex SA Plac Litewski. Plac Litewski zajmuje ok. 35 tys. m². Podstawowym założeniem rewitalizacji była likwidacja ruchu kołowego na głównym trakcie komunikacyjnym miasta. Został zachowany układ przestrzenny placu, który ma dwie przestrzenie ogrodowe i otwartą rekreacyjną część środkową z fontanną. W osi promenady Krakowskiego Przedmieścia powstało siedem fontann linearnych wraz z fontanną spiralną. Główna część placu została wyłożona płytami i kostką granitową. Zmienił się również układ terenów zielonych poprzez nowe wyspy zieleni.

 

Fot. Budimex

 

W ramach inwestycji Budimex wymienił również wszelkie instalacje, wybudował ogrodzenie dla stacji meteorologicznej, zrewitalizował tereny przyległe do Placu Litewskiego -– Plac Krąpca i Plac Czechowicza oraz przeniósł w nowe miejsce Pomnik Nieznanego Żołnierza.

Wartość kontraktu wyniosła ponad 42 mln zł netto.

Towarzyszące robotom budowlanym prace archeologiczne pozwoliły odkryć wiele reliktów przeszłości, w części związanych z rozwojem miasta, ale również znacznie wyprzedzające jego powstanie. Natrafiono na pozostałości różnych budynków mieszkalnych i gospodarczych z czasów średniowiecza oraz zidentyfikowano wiele śladów wytwórczości rzemieślniczej. Archeolodzy odsłonili także relikty dawnych traktów, a przykłady stosowanych nawierzchni można oglądać w tzw. oknie czasu – podziemnej komorze przykrytej szklaną taflą, którą ulokowano w miejscu odkrycia historycznych dróg.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in