Pierwsze w 2015 r. posiedzenie Prezydium KR PIIB

19.01.2015

7 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane oraz o korzystaniu przez członków samorządu zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Styczniowe obrady w dużej części poświęcone były egzaminom na uprawnienia budowlane, które odbyły się w 2014 r. Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, omówił przebieg ubiegłorocznej jesiennej sesji egzaminacyjnej przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie w minionym roku.

Do egzaminu pisemnego XXIV sesji egzaminacyjnej zostały dopuszczone 3172 osoby, z tego do testu przystąpiło 2845 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Test zdało 78,80% osób biorących w nim udział, czyli około 15% mniej w porównaniu z poprzednimi sesjami egzaminacyjnymi – powiedział Marian Płachecki. – Do egzaminu ustnego przystąpiły 2604 osoby, zdało go natomiast prawie 80%.

Przewodniczący KKK PIIB podkreślił w swojej wypowiedzi, że kandydaci biorący udział w egzaminie ustnym reprezentowali niesatysfakcjonujący poziom wiedzy praktycznej. Przyczyn takiej sytuacji należy doszukiwać się m.in. w zmniejszeniu czasu trwania praktyki zawodowej we wszystkich specjalnościach i w zakresach uprawnień budowlanych, szczególnie radykalnie zaś w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń – do 1 roku z 2 lat czasu trwania praktyki projektowej, przez zapisy ustawy „deregulacyjnej”, która weszła w życie w 2014 r. Należy dodać, że w XXIV sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zapisami tej ustawy, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci studiów I stopnia posiadający 3-letnią praktykę, którzy starali się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej zdecydowana większość kandydatów ubiegała się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast mniej osób chciało rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną.

 

Andrzej R. Dobrucki

 

W dalszej części obrad uczestnicy zapoznali się z informacją dotyczącą projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, którą przedstawił M. Płachecki.

O korzystaniu przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB mówił Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. Zwrócił uwagę, że coraz większa grupa osób korzysta z elektronicznych zaświadczeń o przynależności do izby. Najwięcej takich kont uaktywnili członkowie Lubelskiej OIIB (95,53%), Podlaskiej OIIB (89,89%), Mazowieckiej OIIB (84,30%) i Łódzkiej OIIB (78,91%). Ogółem prawie 68,52% członków izby posiada już swoje konta w serwisie internetowym PIIB. A. Kuśmierczyk omówił także temat korzystania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z elektronicznej biblioteki norm PKN. Już ponad 22 855 osób skorzystało z tej możliwości, co stanowi 19,85% ogółu zrzeszonych w naszej izbie.

 

 

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również ze statystykami dotyczącymi korzystania przez członków PIIB z portalu e-Sekocenbud, Serwisu Budowlanego i szkoleń e-learningowych. Dane wskazują na systematyczny wzrost zainteresowania tymi usługami i na potrzebę rozwijania tej działalności. A. Kuśmierczyk przedstawił także propozycję kolejnych zmian strony internetowej PIIB, które mają przyczynić się do jej uatrakcyjnienia.

Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji krajowych (Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa) i zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE). Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła terminy tegorocznych zjazdów okręgowych. Pierwszy odbędzie się 10 kwietnia w Warmińsko-Mazurskiej OIIB, natomiast ostatnie zjazdy zaplanowano na 18 kwietnia w Podkarpackiej, Pomorskiej, Śląskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.