Parkingi i garaże podziemne

03.03.2015

24 lutego br. odbyła się w Warszawie konferencja szkoleniowa  „Parkingi i garaże podziemne”.

Omawiano m.in. wytyczne i wymagania dotyczące konstrukcji parkingów i garaży podziemnych, problemy bezpieczeństwa pożarowego, wentylacji, sprawy zabezpieczeń wodochronnych parkingów i garaży podziemnych, wykonanie i utrzymanie nawierzchni i posadzek w parkingach podziemnych.

Na konferencji zostały przedstawione następujące referaty: „Wybrane zagadnienia z projektowania konstrukcji garaży i parkingów podziemnych” (inż. Paweł Chudzik); „Posadzki w garażach. Zagrożenia – metody renowacji” (dr inż. Bogumiła Chmielewska); „Wytyczne do projektowania oraz systemy naprawcze konstrukcji posadzek na przykładzie wybranych realizacji” (dr hab. inż. Łukasz Drobiec); „Zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych” (dr inż. Barbara Francke), „Symulacje pożarów metodą CFD, analizy w zakresie odporności ogniowej konstrukcji, projektowanie systemów oddymiania budynków oraz próby odbiorowe z wykorzystaniem gorącego dymu”   (inż.  Piotr Smardz); „Przykłady uszkodzeń i napraw konstrukcji garaży na podstawie realizacji trzech wybranych obiektów” (Łukasz Drobiec). Wystąpienia budziły duże zainteresowanie słuchaczy, pokazano wielu przykładów konkretnych rozwiązań. Dodatkowo kilka firm ciekawie zaprezentowało swoje technologie i produkty.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in