Ożywienie w budowlance

02.03.2015

Analitycy z firmy PMR prognozują ośmioprocentowy wzrost na rynku budowlanym w Polsce w 2015 r. Na tle ostatnich sezonów, które nie były pomyślne dla branży, to bardzo dobra wiadomość. Dane z pokrewnych branż potwierdzają tę prognozę.

Optymistyczne prognozy płyną również z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). W opinii PZPB szczególnego ożywienia należy oczekiwać w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, co jest dobrym sygnałem dla firm z sektora MŚP, które współpracują jako podwykonawcy przy realizacji tego rodzaju inwestycji

Z raportu „Sektor budowlany w Polsce 2015. Analiza regionalna” wynika, że w połowie 2014 r. działało na krajowym rynku ok. 200 tys. firm budowlanych, z czego tylko 8% z nich stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników.

Sygnałem poprawy koniunktury w budownictwie mieszkaniowym jest wzrost liczby pozwoleń na budowę. W 2014 r. wzrosła ona o 13% w stosunku do roku poprzedniego. Impulsem do zmiany sytuacji w tym segmencie rynku będzie między innymi wprowadzenie nowych uregulowań odnośnie pozwoleń na budowę – ocenia Radosław Woźniak, wiceprezes EFL SA. – Nowe przepisy, które najprawdopodobniej wejdą w życie w czerwcu br., mają objąć ok. 40% wszystkich inwestycji budowlanych rocznie. Dadzą one znaczne ułatwienia wielu inwestorom w postaci oszczędności czasu i finansów.

Kolejnym sygnałem pozytywnych zmian w branży budowlanej jest fakt, że w 2014 r. liczba ofert pracy dla inżynierów i specjalistów w tej branży wzrosła o 8%. Optymistyczne dane ujawniły także firmy leasingowe, które w 2014 r. w sektorze maszyn i urządzeń odnotowały wzrost finansowania na poziomie 17%, a w sektorze maszyn budowlanych wyniósł on aż 52%.

 

 

Jak pokazują wyniki badania koniunktury branży leasingowej , aż połowa leasingodawców oczekuje dalszego wzrostu finansowania sektora maszyn i urządzeń w I kw. 2015 r., a 20% uważa, że pozostanie ono bez zmian – dodaje Radosław Woźniak. – W drugiej połowie roku impulsem do wzrostu w branży budowlanej może być rozpoczęcie realizacji rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego, który ma potrwać 5 lat. W założeniu w tym czasie ma powstać 10 tys. mieszkań na wynajem, w których czynsze będą niższe od komercyjnych stawek rynkowych.

W tym ostatnim kontekście warto dodać, że popyt na społeczne mieszkania czynszowe może być większy niż 100 tys. lokali, więc zagrożenie w postaci braku zainteresowania ze strony najemców nie istnieje.

Do spojrzenia z optymizmem na branżę budowlaną zachęcają także ogólne prognozy makroekonomiczne na 2015 r. Zdaniem Marcina Nieplowicza, głównego analityka EFL, PKB Polski w 2015 r. powinno wynieść 3,7%. Do tego w drugiej połowie roku ruszą projekty finansowane z programów nowej perspektywy unijnej na lata 2015–2020, co da dodatkowy impuls do rozwoju branży budowlanej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in