Otwieranie danych geodezyjnych ma przyspieszyć proces budowlany

19.07.2019

Szybsze aktualizowanie danych w ewidencji gruntów i budynków, nieodpłatne udostępnianie wybranych zbiorów danych geodezyjnych. Te i inne zmiany w prawie mają ograniczyć biurokrację przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Nieodpłatne udostępnianie map i danych geodezyjnych

Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie wybranych zbiorów danych geodezyjnych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Otwieranie danych rząd zaplanował w "Programie otwierania danych publicznych" z 2016 r. Program ten wspomaga realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)".

 

Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zobacz też: Decyzja środowiskowa – zmiany w przepisach

 

Fot. stock.adobe (Kadmy)

Szybsze aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Odchudzenie ewidencji gruntów i budynków

Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów.

Zbiory danych dla aktów planowania przestrzennego

W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Obowiązek będzie dotyczył również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Realizacja zapisów ustawy ma przyczynić się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

 

Szczegóły: Projekt zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in