Otwarcie węzła Mysłowice na A4 Katowice-Kraków

18.11.2016

17 listopada na autostradzie A4 Katowice-Kraków oddany został do użytku węzeł Mysłowice. Po przebudowie umożliwia on kierowcom poruszanie się we wszystkich kierunkach jazdy.

Prace budowlane na węźle Mysłowice zakończyły się we wrześniu br. Kolejnym etapem było uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, warunkujących oddanie węzła do użytku w pełnym zakresie.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych węzeł Mysłowice nie zapewniał wszystkich tzw. relacji skrętnych – możliwy był zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic i Krakowa na ul. Obrzeżną Zachodnią jedynie w kierunku północnym – centrum Mysłowic, a także wjazd na autostradę od strony centrum Mysłowic w kierunku Katowic i Krakowa.

 

 

W ramach inwestycji po północnej stronie autostrady zostało wybudowane rondo, przebudowano istniejące łącznice Kraków–Mysłowice oraz Mysłowice–Katowice oraz wykonano nowe odcinki jezdni, zapewniające połączenie ronda z łącznicami. Po południowej stronie autostrady zostało wybudowane skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, pozwalające na skręt z istniejącej łącznicy Katowice–Mysłowice w stronę Mysłowic–Brzezinki. Wykonano także oświetlenie całego węzła – maszty oświetleniowe zlokalizowane są wzdłuż autostrady A4 na odcinku węzłowym, a także wzdłuż łącznic węzła oraz na ul. Obrzeżnej Zachodniej.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. przystąpił do rozbudowy Węzła Mysłowice w 2015 r. Wartość inwestycji to 14,4 mln zł netto.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in