Opolski Dzień Budowlanych

26.09.2019

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych obfitował w przyznanie wielu odznaczeń i wyróżnień.

 

 

Uczestników uroczystości Opolskiego Dnia Budowlanych 13 września br. powitał Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB. Następnie wręczono Srebrną Odznakę Honorową PIIB Janowi Mokrzyckiemu oraz Medale Opolskiej OIIB – mgr. inż. Zbigniewowi Wiegnerowi – dyrektorowi budowy generalnego wykonawcy budowy Bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, mgr. inż. Leonowi Musiołowi – sekretarzowi Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Opolu oraz powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego województwa opolskiego.

Laureatami konkursu Inżynier Roku w kategorii projektant zostali: dr inż. Mariusz Pustelnik za projekt mostu nad rzeką Rudawa w Szczyglicach, a także inż. Janusz Kurzyca oraz mgr inż. Robert Respondek za zabezpieczenie ruin zamku w Ujeździe przed awarią, z wykonaniem podestów dla zwiedzających; natomiast w kategorii kierownik budowy – mgr inż. Marta Zając za budowę budynku produkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu w Masowie przy ul. Opolskiej 63A oraz mgr inż. Paweł Walasek za budowę 2 silosów do magazynowania kwasu tereftalowego.

W trakcie Opolskiego Dnia Budowlanych po raz pierwszy Opolska OIIB oraz PZITB Oddział Opolski zorganizowali konkurs Budowa Roku Opolszczyzny. Nagrodę wręczono Krzysztofowi Skrzypkowi – prezesowi Energopol Trade Opole Sp. z o.o. oraz Sławomirowi Mojzykowi – kierownikowi budowy za realizację budynków wielorodzinnych dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia 3. Inwestorem było Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Renata Kicuła

biuro Opolskiej OIIB

 

Czytaj też: Opolski Dzień Budowlanych 2018

Lubelski Dzień Budowlanych 2019

Opolski Dzień Budowlanych

09.11.2015

Tegoroczny Opolski Dzień Budow­lanych odbył się 2 października w Kędzierzynie-Koźlu, pod pa­tronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.

Obecny na uroczystości Tomasz Krzemieniowski, zastępca Okręgowego In­spektora Pracy w Opolu, stwierdził, że zmieniają się budowy, ale zmienia się też inspekcja pracy. Więcej uwagi przykładamy do prewencji, mniej do wymierzania sankcji – mówił. Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy przygotowali okolicznościowe stoisko z wydawnictwami i plakatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. W specjalnej prezentacji pokazano przyczyny najczęstszych zdarzeń na budowach.

Uroczystość zgromadziła wielu za­przyjaźnionych z sektorem budowla­nym gości. Obecni byli m.in. Brygida Kolenda-Łabuś i Ryszard Galla, posło­wie na Sejm RP, Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski, Tomasz Kostuś, członek Zarządu Województwa, a także gospodarze miasta i powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń bran­żowych.

Święto opolskich budowlanych było okazją do porozmawiania o kondycji branży. Na Opolszczyźnie 2600 osób projektuje, buduje i nadzoruje. Zda­niem Adama Raka, przewodniczącego Opolskiej OIIB, mamy świetnych fa­chowców, ale nie dorobiliśmy się mocnych polskich firm budowlanych.

 

 

W trakcie spotkania siedmiu członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uhonorowano odznaką „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”. Byli to: Dariusz Bajno, Zdzisław Daszkiewicz, Tadeusz Furtak, Zbi­gniew Gwizdeka, Małgorzata Kostarczyk-Gąska, Janusz Kurzyca i Zbi­gniew Pastuszka.

Wiktor Abramek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pol­skiej Izby Inżynierów Budownictwa, odebrał odznakę honorową „Za Za­sługi dla Województwa Opolskiego”. Wręczone także zostały złote i srebr­ne odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote otrzymali: Sta­nisław Loster, Zenon Mieruszyński i Henryk Milewski. Natomiast srebr­ne: Ewa Sięka Karbowicz, Bogusław Margański i Piotr Rybczyński. Rozstrzygnięty został konkurs o ty­tuł Inżyniera Roku 2015 w katego­rii „kierownik budowy”. Jego laure­atem został Mariusz Lobermajer za realizację budynku gastronomicz­no-hotelowego Vertigo w Gogolinie. Wyróżnienia w tej samej kategorii przyznano: Pawłowi Kałuży za reali­zację budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu oraz Tomaszowi Badurze za budowę Stacji Elektro­energetycznej 110/20 kV Kasztano­wa w gminie Rudziniec.

Kilkudziesięciu inżynierom budownic­twa  uroczyście wręczono uprawnie­nia budowlane wraz z listami gratula­cyjnymi marszałka województwa. Tomasz Kostuś, życząc opolskim bu­dowlanym spełnienia zawodowego, informował, że Opolszczyznę czeka w najbliższych latach wiele wyzwań inwestycyjnych. Obok budowy dwóch nowych bloków Elektrowni Opole, w planach są budowy nowych dróg, inwestycje kolejowe oraz hydro­techniczne związane z żeglownością Odry. Finansowane będą z funduszy unijnych, a przede wszystkim z Re­gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Każdy więc znajdzie swoje pole do działania i zaspokaja­nia ambicji zawodowych, bez potrze­by wyjazdu za granicę- zapewniał Tomasz Kostuś. 

 

Maria Świderska

redaktor Biuletynu Informacyjnego OPL OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.