Okna dachowe we współczesnym budownictwie

13.05.2024

Okna dachowe są obecnie tak projektowane, aby w jak największym stopniu spełniały oczekiwania i potrzeby użytkowników w zakresie komfortu korzystania z poddaszy. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o tych oknach wraz z zakresem charakterystyk i metod badań w celu określenia ich właściwości techniczno-użytkowych.

 

okna dachowe

Okna dachowe wyglądają podobnie, jednak mogą różnić się między sobą parametrami, takimi jak: współczynnik przenikania ciepła okna, izolacyjność akustyczna, konstrukcja samej ramy, rodzaj pakietu szybowego, zastosowany system bezpieczeństwa czy dodatkowe wyposażenie. Fot. © Petr Necas – stock.adobe.com

 

Poddasza w budynkach mieszkalnych wykorzystywane są jako dodatkowa przestrzeń, która po odpowiedniej aranżacji staje się miejscem do zamieszkania lub też pracy. Stworzenie w takich pomieszczeniach odpowiednich warunków na pobyt ludzi wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego doświetlenia, głównie światłem naturalnym, oraz wymiany powietrza, a zwłaszcza dopływu powietrza zewnętrznego. W WT [1], rozdziale 2 (oświetlenie i nasłonecznienie) w § 57.1, jest zapis: „pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy”. W § 57.2 natomiast podano: „w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12”. Wybór odpowiednich okien dachowych z uwzględnieniem ich ilości i wielkości, konstrukcji dachu (kąta nachylenia) czy wysokości montażu okna w dachu pozwoli na równomierne doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym, a dobór odpowiednich akcesoriów do okna, np. rolet, umożliwi regulację natężenia światła wpadającego do tego wnętrza. Jeżeli w pomieszczeniu zastosowana została wentylacja grawitacyjna, drugą istotną rolą okna dachowego będzie dostarczenie do wnętrza świeżego powietrza, co zapewni jego właściwą wentylację. Ze względu na szczelność stolarki okiennej w oknach dachowych montowane są nawiewniki, głównie w ich górnym elemencie (skrzydle, ramie okiennej czy w pakiecie szybowym), za pomocą których regulowany jest dopływ powietrza do pomieszczenia. Większość stosowanych nawiewników jest regulowana manualnie poprzez ustawienie regulatora nawiewnika w pozycji całkowitego otwarcia lub maksymalnego zamknięcia (zgodnie z wymaganiami WT [1] nawiewnik nigdy nie jest w 100% szczelny). Stosowane są także nawiewniki, w których automatycznie reguluje się wielkość kanału przepływu powietrza. Przy systemie z wentylacją mechaniczną niezbędne będzie użycie rozwiązań całkowicie szczelnych.

 

Okna dachowe. W dalszej części artykułu:

Typy okien dachowych

Wymagania stawiane oknom dachowym

Tabele:

  • Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne okien dachowych
  • Zasadnicze charakterystyki okien dachowych

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

dr Barbara Pietruszka
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in