Ogólnopolski Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Rozstrzygnięcie

06.09.2019

5 września 2019 r. odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 23. edycji Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

 

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło ponad 500 inwestycji z całej Polski. Ponad 80 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce, a więc z wysokim prawdopodobieństwem zwycięstwa, znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

 

Podczas uroczystości nominacje odebrali wszyscy finaliści konkursu. W każdej z 18 kategorii wręczono nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie. Wielu finalistów odebrało również dyplomy i nagrody specjalne. Uroczystość odbyła się w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała honorowy patronat nad konkursem. Prezes PIIB Zbigniew Kledyński wręczył nominacje i nagrody w dwóch kategoriach: obiekty szkolnictwa oraz tereny zieleni. Prezes przekazał również nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Przedsiębiorstwa Budowlanego MHM Paech Międzychód – wykonawcy wieży widokowej w Ińsku.

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objęło konkurs patronatem  medialnym. Redaktor naczelna miesięcznika „Inżynier Budownictwa” Aneta Grinberg-Iwańska wręczyła w imieniu wydawnictwa nagrodę w kategorii nowe obiekty za budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie – dla inwestora Grupy Azoty S.A. oraz dla wykonawcy Firmy Budowlanej Anna-Bud sp. z o.o. Morawica. Anna Dębińska Redaktor naczelna „Przewodnika Projektanta” wręczyła nagrodę dla projektanta obiektu – Pracowni Projektowej F-11 Marcin Furtak Kraków.

 

O Konkursie

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

 

Podczas gali 2019 finał miała także trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu Budownictwa „European Award”. To nowa inicjatywa organizatora konkursu i dowód, że rozrasta się on już poza granice Polski.

Pierwsze nagrody International Construction Contest „Modernization of the Year” – European Award wręczano w roku 2017. W 2018 roku w europejskiej odsłonie konkursu wzięło udział 50 uczestników, autorów wspólnych dzieł – inwestorów, firm  budowlanych i  architektów, którzy rywalizowali o miano najlepszej modernizacji w Europie. W 2019 roku uczestników było już 85 z takich krajów jak Ukraina, Czechy, Słowacja, Słowenia, Białoruś czy Kazachstan.

 

Projekt wspiera, motywuje i docenia wspólny wysiłek inwestorów, wykonawców i projektantów i to właśnie decyduje o jego niepowtarzalności. Jest on inicjatywą oddolną, która spaja, ożywia regionalną wspólnotę, niweluje różnice, ale też zwiększa konkurencyjność regionów wytycza nowe trendy społeczne i budowlano – architektoniczne w krajach leżących między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości wyrobów budowlanych, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in