kosztorysowanie

mazowieckie

19.03.2007

Opracuję kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach (na podstawie dokumentacji projektowej i z pomiarów z natury), również na potrzeby jednostek zlecających roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Atrakcyjne ceny.

Kontakt:

Telefon: 0 501 201 312

Email: m.chrzanowski@op.pl

Województwo: mazowieckie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in