Kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru

śląskie

15.09.2022

Mgr inż. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 16 lat doświadczenia przy budowie sieci zewnętrznych. Kierownik robót technologicznych na budowie gazociągów wysokociśnieniowych DN1000.

Kontakt:

Telefon: 661763663

Email: mariusz_p@mailplus.pl

Województwo: śląskie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in