Kierownik nadzoru inwestorskiego

zagranica

08.09.2022

Poszukiwany KIEROWNIK NADZORU INWESTORSKIEGO

Miejsce pełnienia obowiązków: Malta (obecność na budowie minimum 3 dni w tygodniu).

 

Zakres obowiązków

1) Pełnienie z ramienia inwestora kompleksowego nadzoru nad wszystkimi wykonawcami i pracami prowadzonymi na terenie obiektu, w tym:

a. bieżące reprezentowanie inwestora na budowie;
b. analiza i planowanie przebiegu prac ze wszystkimi wykonawcami;
c. kontrolowanie zgodności działań wykonawców oraz realizowanych prac z projektem, wydanymi pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na budowie regulaminami, wytycznymi inwestora;
d. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanego sprzętu oraz materiałów;
e. raportowanie inwestorowi statusu prac, zidentyfikowanych nieprawidłowości i wad;
f. w razie konieczności zatrzymywanie prowadzonych robót;
g. uczestniczenie w próbach, czynnościach odbioru;
h. sprawowanie nadzoru nad dziennikiem budowy;
i. monitorowanie usuwania wad i potwierdzanie ich rzeczywistego usunięcia;
j. współpraca z głównym maltańskim architektem.

2) Udział w naradach i innych spotkaniach z inwestorem i innymi członkami zespołu inwestora oraz wykonawcami;

3) Wsparcie inwestora w obszarze analizy, przeglądu i zatwierdzenia dokumentacji technicznej;

4) Kontrolowanie z ramienia inwestora rozliczeń budowy, w szczególności zgodności z właściwymi kosztorysami i harmonogramami;

5) Weryfikacja kosztorysów powykonawczych.

 

Wymagania

a) Uprawnienia wykonawcze budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) Obsługa programów pakietu MS OFFICE;
c) Wykształcenie techniczne kierunkowe;
d) Doświadczenie w pracy z inwestorem zagranicznym;
e) Doświadczenie w konserwacji zabytków mile widziane;
f) Znajomość technicznego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Zapewniamy

a) przelot na miejsce zatrudnienia,
b) zakwaterowanie na terenie Malty,
c) transport na terenie miejsca zatrudnienia,
d) wynagrodzenie.

Umowa B2B na czas próbny z możliwością przedłużenia.

Kontakt:

Telefon: 0035677113903

Email: joanna@villaluginsland.com

Województwo: zagranica

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in