Odznaki honorowe PIIB

05.07.2011

X Krajowy Zjazd PIIB przyznał Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Odznaki honorowe przyznano następującym osobom:

 

Złotą:

– mgr inż. Zbigniewowi Cichońskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/2504/02,

– dr inż. Piotrowi Królowi – nr członkowski MAZ/WM/7016/01,

– mgr inż. Krzysztofowi Latoszkowi – nr członkowski MAZ/WM/0686/01,

– dr inż. Andrzejowi Bratkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0003/01,

– mgr inż. Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu – nr członkowski MAZ/IS/3624/02,

– mgr inż. Leszkowi Ganowiczowi – nr członkowski MAZ/BO/1633/01,

– prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Kledyńskiemu – nr członkowski MAZ/WM/3901/01,

– prof. dr hab. inż. Henrykowi Zoblowi – nr członkowski MAZ/BM/5336/01

– prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu – nr członkowski MAZ/BM/7019/01,

– mgr inż. Konradowi Włodarczykowi – nr członkowski MAZ/BO/7254/01,

– mgr inż. Wiesławowi Chojnackiemu – nr członkowski POM/IS/0570/01,

– inż. Ryszardowi Kolasie – nr członkowski POM/BO/2141/01,

– mgr inż. Lechowi Mrowickiemu – nr członkowski POM/IS/3301/02,

– mgr inż. Józefowi Pączkowi – nr członkowski POM/BO/3722/01,

– mgr inż. Franciszkowi Buszce – nr członkowski SLK/BO/3712/01,

– mgr inż. Andrzejowi Stasiorowskiemu – nr członkowski WAM/BO/2521/01,

– inż. Włodzimierzowi Draberowi – nr członkowski WKP/WM/0823/01,

– mgr inż. Danucie Gawęckiej – nr członkowski WKP/BO/1105/01,

– mgr inż. Szczepanowi Mikurendzie – nr członkowski WKP/BO/3309/01,

– mgr inż. Tadeuszowi Łuce – nr członkowski WKP/BD/2926/01,

– mgr inż. Tadeuszowi Olichwerowi – nr członkowski DOŚ/IE/0003/01,

– prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Czaplińskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/2754/01,

– dr inż. Andrzejowi Pawłowskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/0015/01;

 

Srebrną:

– dr inż. Dariuszowi Walaskowi – nr członkowski MAZ/BO/2553/01,

– mgr inż. Elżbiecie Janiszewskiej-Kuropatwie – nr członkowski MAZ/BO/1581/01,

– inż. Mieczysławowi Molenckiemu – nr członkowski OPL/BD/1608/02,

– mgr inż. Zbigniewowi Drewnowskiemu – nr członkowski POM/BO/0910/01,

– inż. Annie Gostańskiej – nr członkowski POM/IS/1322/01,

– dr inż. Leszkowi Niedostatkiewiczowi – nr członkowski POM/BO/3409/01

– mgr inż. Przemysławowi Grzegorzowi Barczyńskiemu – nr członkowski WKP/BO/0146/01,

– mgr inż. Andrzejowi Mikołajczakowi – nr członkowski WKP/IS/3291/01,

– inż. Krzysztofowi Dudkowi – nr członkowski KUP/BM/0433/01,

– inż. Stanisławowi Dołęgowskiemu – nr członkowski PDK/BO/0873/01,

– mgr inż. Barbarze Pawnuk – nr członkowski DOŚ/BO/4749/01,

– inż. Elżbiecie Suppan – nr członkowski DOŚ/BO/2966/01.

 

Źródło: PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in