od dyrektywy

13.10.2006

W dniach 11–15 września odbyła się kolejna już, 52 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.

W dniach 11–15 września odbyła się kolejna już, 52 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.
Krynica przez tydzień gościła ponad 350 uczestników Konferencji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Organizacja konferencji została powierzona Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał prof. Jerzy Ziółko, na czele Komitetu Naukowego – prof. Wojciech Radomski, a wśród członków Komitetu Honorowego byli m.in.prezes PIIB – prof. Zbigniew Grabowski, prof. Andrzej Ajdukiewicz – przewodniczący Komitetu Nauki PZITB, mgr inż. Wiktor Piwkowski – prezes PZITB, prof. Andrzej M. Brandt – przewodniczący KILiW PAN, prof. Janusz Rachoń – rektor Politechniki Gdańskiej.
Konferencja tradycyjnie składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Po raz pierwszy w historii krynickich konferencji tematyka części problemowej konferencji dotyczyła drugiego zakresu branżowego występującego w nazwie Komitetu PAN-owskiego „inżynierii wodnej” określonej jako budownictwo hydrotechniczne.

 

 

W ogólnej części konferencji, zatytułowanej „Problemy Naukowo­?Badawcze Budownictwa” znalazły się: budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria drogowa, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, materiały budowlane, organizacja i zarządzanie w budownictwie, teoria konstrukcji.
W sesji problemowej konferencji uczestniczyli:
– Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa,
– Marek Naglewski – główny inspektor nadzoru budowlanego. (…)

 

Krystyna Wiśniewska
Fot.: Krystyna Wiśniewska

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, październik 2006. 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in