Ocieplanie od wewnątrz

21.02.2012

Odpowiada dr inż. Ołeksij Kopyłow z Instytutu Techniki Budowlanej.

Jak wykonać prawidłowo docieplenie budynku od wewnątrz? Na co zwrócić szczególną uwagę?

 

Docieplenie budynku od wewnątrz jest najmniej korzystnym rozwiązaniem dociepleń z punktu widzenia fizyki budowli. Pomyłki podczas projektowania lub wykonania robót dociepleniowych mogą skutkować degradacją konstrukcji budynku. Docieplenia od wewnątrz stosujemy w przypadkach ostatecznych, np.:

– docieplenie od zewnątrz nie może być wykonane ze względu na stan techniczny warstwy wykończeniowej elewacji (np. niewystarczająca przyczepność warstwy elewacyjnej do warstwy konstrukcyjnej w budynkach z dużej płyty) lub przez brak dostępu do elewacji;

– elementy elewacji stanowią znaczącą wartość historyczną, estetyczną, etc. i nie mogą być ukryte pod warstwą docieplenia;

– brak środków finansowych na docieplenie całej elewacji;

– niecelowość wykonania docieplenia całej elewacji (np. budynek przemysłowy/magazynowy z częścią biurową).

Wykonanie docieplenia od wewnątrz wiąże się z ryzykiem skroplenia się pary wodnej w środku lub na powierzchni wewnętrznej muru wskutek występowania zjawiska dyfuzji pary wodnej. Dlatego podczas doboru warstw docieplenia należy uwzględnić współczynniki przepuszczalności pary wodnej poszczególnych materiałów, ich grubości, współczynniki przenoszenia ciepła, występujące ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody. W trakcie projektowania docieplenia muru (szczególnie w przypadku docieplenia od wewnątrz) należy obliczyć rozkład ciśnień pary wodnej w przegrodzie. Kondensacja zachodzi wówczas, gdy ciśnienie rzeczywiste pary wodnej równa się wartości ciśnienia stanu nasycenia. Rysunek ilustruje wpływ właściwości fizycznych poszczególnych warstw przegrody na możliwość skroplenia się pary wodnej w przegrodzie.

 

Rys. Wykonanie docieplenia przegrody od wewnątrz: A) przegroda, w której współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego warstwy muru są większe od analogicznych współczynników warstwy docieplenia; B) przegroda, w której współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego warstwy muru są mniejsze od analogicznych współczynników warstwy docieplenia

 

Ze względu na fakt, że kolejność ułożenia warstw w przegrodzie ma decydujący wpływ na przebieg dyfuzji pary wodnej w przegrodzie, wykonując docieplenie budynku od wewnątrz należy stosować materiały wyłącznie przewidziane w projekcie, niedopuszczalną jest zmiana kolejności układania materiałów oraz ich grubości.

Podczas wykonania dociepleń od wewnątrz możliwe jest powstanie mostków cieplnych (np. w miejscach połączenia stropu ze ścianą). W celu uniknięcia takich mostków należy rozważyć możliwość docieplenia, oprócz ścian zewnętrznych (docieplanych od wewnątrz), części ścian wewnętrznych (stykających się ze ścianami zewnętrznymi) oraz stropu.

W przypadku wykonania docieplenia od wewnątrz, w murze będzie zakumulowane o wiele mniej ciepła niż w przypadku docieplenia od zewnątrz. Taki mur będzie narażony na negatywny wpływ zmian temperatur w ciągu doby, co może doprowadzić do występowania niekorzystnych naprężeń w materiałach.

Wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz prawie niczym się nie różni od wykonania dociepleń od strony zewnętrznej. Prace zaczynają się od sprawdzenia stanu podłoża. Tynki o nieodpowiedniej przyczepności do muru powinny być usunięte. Również usuwamy odspajające się powłoki malarskie, powierzchnie zabrudzone tłuszczem, zdegradowane tynki (zagrzybienia). Kolejnym krokiem jest wyrównanie podłoża. Jeżeli karta techniczna wybranego zestawu do wykonania dociepleń przewiduje gruntowanie podłoża przed klejeniem płyt termoizolacyjnych – gruntujemy podłoże. Kolejnym etapem prac jest klejenie płyt termoizolacyjnych. Klej powinien zajmować około 40% powierzchni płyt (w środku płyty powinny być placki kleju oraz ramka klejowa dookoła płyty). Po związaniu kleju (czas wiązania zgodnie z zaleceniami producenta kleju) przystępujemy do wyrównania powierzchni płyt termoizolacji. Szczeliny pomiędzy płytami wypełnia się klinami z materiału płyt termoizolacyjnych. W przypadku występowania w pomieszczeniu znacznych przeciągów, może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego termoizolacji. Na powierzchnie wyrównanych płyt nakładamy warstwę klejową z siatką zbrojącą. Po wyschnięciu na warstwę zbrojącą można nałożyć warstwę tynku (tynk powinien być tynkiem systemowym, potwierdzonym aprobatą techniczną). Wykonanie prac jest możliwe, jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu podczas przeprowadzania prac oraz w trakcie wiązania poszczególnych warstw będzie powyżej +5oC (nie mniejsza temperatura powinna być utrzymana na powierzchni muru).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in