Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej

24.01.2012

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracuje projekt ponad 700-metrowej zapory tworzącej suchy zbiornik na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Zapora wodna o długości 712 m, wraz z suchym zbiornikiem „Szalejów Górny” o powierzchni blisko 110 ha, to główne elementy dokumentacji projektowej, którą na zlecenie RZGW Wrocław opracuje firma Sweco Hydroprojekt Kraków. Obejmie on obszar rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie Szalejowa Górnego i Dolnego.

Zlokalizowane w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry obiekty umożliwią przyjęcie blisko 8 mln m³ wód powodziowych. Ich objętość jest prawie ośmiokrotnie większa, niż kubatura Stadionu Narodowego w Warszawie. Dodatkowo opracowana w ramach projektu infrastruktura hydrotechniczna zostanie wyposażona w urządzenia zrzutowe wody, które na wypadek powodzi będą miały na celu redukcję kulminacyjnych fal powodziowych.

 

 

Zbiornik Szalejów Górny jest elementem kompleksowego systemu przeciwpowodziowego dla Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry, którego realizacja nadzorowana jest przez RZGW Wrocław. Rozwiązania systemu obejmują 16 dolin rzek i potoków oraz cztery zbiorniki przeciwpowodziowe. Głównym jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa blisko 230 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 497 ha.

Dolina Nysy Kłodzkiej i Odry to jeden z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat teren ten był zalewany trzykrotnie, w latach 1997, 1998 i 2010.

Inwestycje mające na celu realizację systemu zostaną przeprowadzone w trzech etapach. W ramach pierwszego i drugiego będą prowadzone prace projektowe dotyczące dolin Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz Białej Lądeckiej, a także czterech suchych zbiorników: Szalejowa Górnego, Krosnowic, Boboszowa i Roztok.

Zakończenie prac projektowych dotyczących zbiornika Szalejów Górny planowane jest na sierpień 2012 r.

 

 

Według założeń projektowych Zbiornik Szalejów Górny będą tworzyć zapora zlokalizowana na rzece Bystrzycy Dusznickiej zamykająca zlewnię o powierzchni blisko 130 km². Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia zrzutowe, takie jak : dwa spusty denne (wymiary: 1,6 x 1,6 m), upust środkowy (wymiary: 1,6 x 2,3 m) oraz przelew powierzchniowy o świetle 90 m. Pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia będzie wynosić 7,6 mln m³. Sweco Hydroprojekt Kraków opracuje dokumentacje projektową inwestycji obejmującą: koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy wraz usługami towarzyszącymi dla zadania.
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in