Obwodnica Oświęcimia – podpisana umowa z wykonawcą

20.07.2020

Obwodnicę Oświęcimia wybuduje firma Budimex za ponad 467 mln zł brutto. Ma być gotowa w 2024 r.

 

 

Obwodnica Oświęcimia będzie dwujezdniową drogą krajową klasy GP, przebiegającą po nowym śladzie do istniejącej DK44. Budimex zaprojektuje i wykonana roboty budowlane dla zadania: „Budowa drogi S1 Kosztowy–Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”. Koszt inwestycji to 467 674 827,51 zł brutto. Zadaniem wykonawcy będzie również: uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania oraz zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wykonawca ma na to 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe (15 grudnia–15 marca). Realizacja zakończy się więc w 2024 r.

Dla odcinka trasy zlokalizowanego w pobliżu byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau wykonano „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945), dla inwestycji pn. >Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej<”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz określono zalecenia, które należy ująć w kolejnych fazach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport podlega analizie ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany ma uwzględnić zapisy w nim zawarte i dostosować do nich odpowiednie rozwiązania.

 

 

Budowa drogi S1

  • odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

– droga ekspresowa o długości 12,865 km;

– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km;

– trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń;

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Dla tego zadania trwa procedura oceny 9 ofert złożonych w przetargu.

  • odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:

– droga ekspresowa o długości 15,165 km;

– trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.

14 maja br. podpisano umowę na realizację odcinka z konsorcjum firm PORR S.A. i Mota Engil Central Europe S.A.

  • odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą: 

– droga ekspresowa o długości 12,02 km;

– dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok;

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III);

– obwód utrzymania drogowego.

19 czerwca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła Grupa Kapitałowa MIRBUD (konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia). Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi kontrolę uprzednią postępowania przetargowego. Podpisanie umowy zaplanowano na pierwszą połowę sierpnia br.

  • odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą:

– droga dwujezdniowa o długości 9,045 km;

– trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy.

Lokalizacja obwodnicy obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko-lędziński oraz gminy Bojszowy i Oświęcim.

 

Wszystkie odcinki realizowane będą w systemie „projektuj i buduj”. Droga S1 będzie mieć docelowo długość 135 km. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1 oraz ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przebiega w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk–Brno/Bratysława–Wiedeń”. Jej przedłużeniem na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 Żylina–Skalite.

 

Źródło: GDDKiA Kraków

 

Czytaj także: Rusza budowa S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Budowa S1

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in