Obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB

27.03.2024

Członkowie organu PIIB obradowali w formule hybrydowej 21 lutego 2024 r. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań oraz zbliżającymi się zjazdami w okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

 

 

Posiedzenie prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organów PIIB oraz Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. szkolnictwa wyższego. Rozpoczynając obrady, Mariusz Dobrzeniecki złożył gratulacje Mieczysławowi Grodzkiemu, wiceprezesowi KR PIIB, z okazji wyboru na kolejną kadencję na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej (wybory odbyły się 20 lutego br. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego KRS).
Członkowie Krajowej Rady PIIB zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB.
Następnie omówiono kwestie związane z zawarciem umowy z Instytutem Techniki Budowlanej dotyczącej dostępu do „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla wszystkich czynnych członków PIIB (poprzez logowanie w portalu PIIB). Prezes Krajowej Rady PIIB przybliżył zebranym przebieg negocjacji oraz aktualne warunki ujęte w ofercie ITB. Jak zaznaczył Tomasz Piotrowski, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji ds. Cyfryzacji KR PIIB, dostęp do tego rodzaju bazy danych, o który wnioskowano podczas zjazdu PIIB, byłby kolejną bardzo przydatną cyfrową funkcjonalnością w portalu dla członków izby.

– Wierzę, że jest to kolejny dobry krok w stronę cyfrowego udostępniania w pełnym zakresie informacji, których potrzebuje i oczekuje środowisko inżynierów budownictwa – powiedział prezes KR PIIB.

W trakcie spotkania omówiony został terminarz organizowanych od 6 do 27 kwietnia br. okręgowych zjazdów sprawozdawczych. Ustalono, którzy członkowie Prezydium KR PIIB będą reprezentowali krajowe władze w regionach.
W dalszej części spotkania Adam Podhorecki przedstawił zebranym aktualne działania oraz realizowane projekty Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z informacjami dotyczącymi organizacji jubileuszowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się jesienią br. w Polsce. W imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula Kallik, przewodnicząca organu, poinformowała o efektach prac zespołów kontrolnych i przygotowanych przez nie dokumentach. Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, mówił o planowanym na koniec lutego br. wspólnym posiedzeniu KKK PIIB oraz OKK. Na przełomie lutego i marca br. zaplanowano również dwudniowe warsztaty rzeczników i sędziów, o czym poinformował zebranych Dariusz Walasek, KROZ PIIB – koordynator.

 

Joanna Karwat

Fot. autorki

 

Czytaj także:

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Poznaniu

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB z przewodniczącymi OKR

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in