Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

08.08.2012

1 sierpnia odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiono m.in. zmiany w postępowaniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych oraz pomocy prawnej członkom izby.

Obradom przewodniczył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Po przyjęciu porządku obrad, skarbnik PIIB Andrzej Jaworski przedstawił realizację budżetu za 6 miesięcy 2012 r.

Następnie przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak omówił propozycję instrukcji przeprowadzania przez krajową i okręgowe komisje rewizyjne kontroli organów krajowych oraz okręgowych PIIB. W wyniku dyskusji zdecydowano o uzupełnieniu przedstawionej wersji i zaprezentowaniu jej na posiedzeniu KR PIIB.

 

 

O zmianach w Trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie mówił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Przewodniczący KSD zauważył, że zmiany, jakie zostały w ostatnim czasie wprowadzone w kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowały niedostosowanie niektórych zapisów trybu postępowania w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej do odpowiednich zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Wprowadzono zmiany dotyczące m.in. terminowości i formy zawiadamiania. Zaprezentowane przez G. Okulicz-Kozaryna propozycje były wcześniej dyskutowane w gronie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków okręgowych sądów dyscyplinarnych.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB, zaprezentował propozycję zasad korzystania z ochrony i pomocy prawnej przez członków izby. W czasie ożywionej dyskusji uczestnicy posiedzenia wymienili uwagi dotyczące możliwości świadczenia takiej pomocy oraz omówili formy korzystania z niej obowiązujące obecnie w izbach okręgowych.

 

 

Zdecydowano o przygotowaniu przez sekretarza Krajowej Rady PIIB odpowiedniej wersji propozycji zasad pomocy prawnej członkom izby, uwzględniającej zgłoszone podczas spotkania uwagi.

Podczas obrad dyskutowano także o Zjeździe Jubileuszowym związanym z 10-leciem funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który odbędzie się 11 października br.

Gościem posiedzenia była Monika Majewska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in