Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

03.04.2020

Podczas kwietniowego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB rozmawiano o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w 2019 r.

Prezydium Krajowej Rady PIIB obradowało 1 kwietnia br. w trybie wideokonferencji. Na wstępie prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – prezes KR PIIB zaznaczył, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r., tzw. antykryzysowa, umożliwia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialnym organom samorządów zawodowych, a także ich organom wykonawczym oraz innym organom wewnętrznym podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta we wspomnianych trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. Stosowne zapisy zostały umieszczone w art. 14h. 1. „ustawy antykryzysowej”. Prezes zauważył również, że w przypadku, gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy mogą we wspomnianych trybach znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.

 

 

W dalszej części spotkania przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia prezydium. Członkowie Prezydium KR PIIB zagłosowali także za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do ECEC i ECCE.

Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB zabrała głos odnośnie do projektu sprawozdania KR PIIB za rok 2019. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali projekt i będzie on przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. omówił jej przewodniczący Krzysztof Latoszek. Zwrócił uwagę, że w minionym roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane pozytywnie egzamin zdały 6272 osoby we wszystkich specjalnościach. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2019 r. KKK nadała także 25 osobom tytuł rzeczoznawcy budowlanego i zaakceptowano pozytywnie 21 wniosków o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Następnie Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował działalność tego organu w ubiegłym roku. Podkreślił, że sprawy, które najczęściej trafiały do sądu, dotyczyły funkcjonowania kierowników budów. O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca – KROZ – koordynator. Zwróciła uwagę na bieżące funkcjonowanie krajowych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Podkreśliła znaczenie szkoleń organizowanych wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym i okręgowymi sądami, z udziałem przedstawicieli nadzoru budowlanego. Do KROZ w 2019 r. wpłynęły 22 sprawy oraz zgłoszono 14 skarg i wniosków. Natomiast do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 550 spraw. Większość podejmowanych postępowań dotyczyło kierowników budów i robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W dalszej części obrad Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła prace prowadzonej przez siebie komisji, natomiast Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za 2 miesiące 2020 r.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o obecnym stanie epidemicznym w Polsce, sytuacji, w jakiej znajdują się firmy budowlane, oraz o „ustawie antykryzysowej”.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj także: Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury

Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.