Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

02.09.2016

3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Na początku posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła temat wynagrodzeń obowiązujących w Krajowym Biurze PIIB, wskazując na potrzebę dokonania zmian i nowych regulacji. Uczestnicy obrad przychylili się do propozycji przedstawionej przez sekretarz PIIB. Następnie Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, zreferował problem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przypomniał, że Minister Infrastruktury i Rozwoju zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego regulamin w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz opłat związanych z udzielaniem tego tytułu. 31 marca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę KR PIIB w tym zakresie. W związku z tym regulamin został zmieniony. Nowe regulacje dotyczą m.in. opłat ponoszonych za postępowanie dotyczące udzielania tytułu rzeczoznawcy budowlanego i zgodnie z nową propozycją stawki będą ustalane przez Krajowy Zjazd PIIB, a nie przez KR PIIB. Jak przypomniał M. Płachecki, rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzony jest obecnie przez PIIB.

 

Przyszła siedziba PIIB (Fot. Paweł Baldwin)

 

W dalszej części obrad dyskutowano o trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności zawodowej. Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, wskazał na potrzebę wprowadzenia nowych regulacji m.in. z powodu zmian zachodzących w obowiązującym prawie. Wspomniał, że nowe regulacje pozwolą na uściślenie i ujednolicenie zasad funkcjonowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej – koordynatora i przewodniczącego sądu dyscyplinarnego. Uczestnicy posiedzenia, po zapoznaniu się z nową propozycją trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych oraz odpowiedzialności zawodowej, rekomendowali przyjęcie tych zmian przez Krajową Radę PIIB.

Danuta Gawęcka omówiła prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Wspomniała, że 22 lipca br. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, przedstawił realizację budżetu za I półrocze 2016 r., natomiast D. Gawęcka omówiła projekt terminarza posiedzeń Krajowej Rady oraz Prezydium KR PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in