Obradowało Prezydium KR PIIB

02.08.2019

Na lipcowym posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono m.in. prace legislacyjne dotyczące inżynierów budownictwa oraz stan robót związanych z budynkiem przeznaczonym na przyszłą siedzibę PIIB w Warszawie.

Obrady KR PIIB 31 lipca br. prowadził Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia prezes PIIB omówił przebieg dotychczasowych rozmów oraz prac związanych z procesem legislacyjnym aktów prawnych dotyczących inżynierów budownictwa. Przypomniał o spotkaniu 9 lipca br. Jerzego Kwiecińskiego – ministra inwestycji i rozwoju z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Celem było podsumowanie stanu prac nad projektami nowych ustaw dotyczących tych zawodów, które wywołały gorącą dyskusję w środowisku budowlanym. Jerzy Kwieciński zadeklarował w czasie spotkania, że jego celem jest dialog w tej sprawie i osiągnięcie porozumienia między izbami. Minister przedstawił także harmonogram prac nad ustawami dotyczącymi reformy procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja prawa budowlanego, przygotowanie ustawy prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dostosowanie regulacji zawodów architekta i inżyniera do zmian – tak ma wyglądać kolejność działań. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w rozmowach reprezentowali: prof. Zbigniew Kledyński, Andrzej Falkowski – przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej i dr hab. Joanna Smarż.

 

Zbigniew Kledyński i Danuta Gawęcka

 

W dalszej części posiedzenia Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB poinformowała zebranych o pracach związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Zdecydowano także o powołaniu Zespołu ds. organizacji uroczystości otwarcia nowej siedziby. W jego składzie znaleźli się: Danuta Gawęcka – przewodnicząca, Dariusz Karolak, Adam Kuśmierczyk i przedstawiciel firmy Dekpol S.A.

Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za I półrocze 2019 r., którą omówił Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB. Przyjęto także projekt terminarza posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2020 r.

Gilbert Okulicz-Kozaryn – przewodniczący Komisji ds. Etyki przedstawił także prezentację poświęconą mediacjom w sprawach inwestycyjno-budowlanych, która wywołała duże zainteresowanie.

 

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego – spotkanie w ministerstwie

Obradowało Prezydium KR PIIB

22.11.2012

14 listopada br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano o projekcie drugiej transzy uwolnienia zawodów zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, instrukcji przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne oraz realizacji wniosków zgłoszonych na krajowym oraz okręgowych zjazdach.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, omówił działania podjęte przez PIIB w związku z projektem ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rządowa propozycja ustawy deregulacyjnej zawiera rozwiązania, które nie znajdują akceptacji w środowisku budowlanym. Dodatkowo, należy zauważyć, że projekt zmian został zaproponowany w czasie, kiedy pracę nad ustawą Prawo budowlane rozpoczęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego pod przewodnictwem Zygmunta Niewiadomskiego. Przedmiotem jej prac będą nowe regulacje dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego. Dlatego też PIIB uważa, że należałoby wstrzymać prace nad projektem ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania zawodów budowlanych i zgrać je z opracowaniem nowego Prawa budowlanego. Swoimi uwagami PIIB podzieliło się w stosownych pismach z Premierem RP Donaldem Tuskiem i Zygmuntem Niewiadomskim.

 

Stefan Czarniecki, Zbigniew Grabowski, Andrzej R. Dobrucki

 

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zwrócił się także z apelem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o wyłączenie z projektu ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych kwestii uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W piśmie do J. Gowina PIIB podkreśliła, że należy wdrożyć rozwiązania kompleksowe (w tym od lat postulowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) i powiązane z regulacjami procesu budowlanego, a więc przedmiotem prac powołanej niedawno Komisji Kodyfikacyjnej. Ingerowanie w jej prace poprzez przedwczesne i fragmentaryczne regulacje uważamy za ze wszech miar szkodliwe i wzywamy do ich zaniechania.

PIIB skonsultowała się także z rektorami i dziekanami wydziałów budownictwa politechnik oraz wyższych szkół technicznych. Przedstawiciele uczelni technicznych w przesłanych pismach wyrazili zaniepokojenie rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich niepokój wzbudziło m.in. łączenie uprawnień wykonawczych i projektowych, okres praktyk oraz odpowiednie przygotowanie studentów do zawodu inżyniera przy obecnie realizowanym programie nauczania.

Uczestnicy posiedzenia Prezydium KR PIIB dyskutowali także nad propozycją zmian przepisów rozporządzenia MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdecydowano, że zostanie ona przedstawiona członkom Krajowej Rady PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, omówił projekt instrukcji przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne, natomiast Andrzej Jaworski zaprezentował realizację budżetu za 10 miesięcy 2012 r.

 

Tadeusz Durak

 

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zreferowała realizację wniosków zgłoszonych przez delegatów na XI Krajowym Zjeździe PIIB oraz na XI okręgowych zjazdach skierowanych do Krajowej Rady PIIB. Do Krajowego Zjazdu zgłoszono 16 wniosków, z których 6 zjazd oddalił. Do Krajowej Rady PIIB napłynęły natomiast 63 wnioski z okręgowych zjazdów, z których Krajowy Zjazd oddalił 8, przyjął informację o realizacji 1 oraz 54 skierował do realizacji. Po zapoznaniu się z tą informacją, uczestnicy obrad zarekomendowali wnioski do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB.

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyli także: Monika Majewska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Jerzy Baryłka, przedstawiciel GUNB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.